Rządowy projekt nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który został już rozpatrzony przez Senat, zakłada stworzenie możliwości skarżenia nie tylko samej bezczynności organu administracji publicznej, ale również prowadzenie przez te organy postępowania w sposób przewlekły, określany jako bezzasadnie długotrwały.
Senat pozytywnie odniósł się do celów projektowanej nowelizacji, ale wyraził obawę, czy liczba składanych nowych skarg jeszcze bardziej nie wydłuży czasu trwania postępowań. Teraz Sejm zajmie się poprawkami, głównie o charakterze legislacyjnym, do ustawy uchwalonymi przez Senat. Ustawa miałaby wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

Źródło: Gazeta Prawna