Za mało swobody w rządowym projekcie

Rządowy projekt kolejnej zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw z nią powiązanych, ma znaczenie porządkujące i dostosowujące ustawę do realiów gospodarczych....

13.11.2010

SKOK-i trafią pod nadzór?

Prezydent Bronisław Komorowski chce szybko wprowadzić spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) pod państwowy nadzór. Ale raczej nie wycofa z Trybunału Konstytucyjnego całej ustawy, lecz...

12.11.2010

Firmy pomogą urzędnikom w przygotowaniu przetargu

Decyzja o dialogu technicznym będzie zależała od administracji i samorządów. Wszyscy wykonawcy będą w dialogu na równych prawach z zamawiającymi. Wykonawcy pomogą przygotować skomplikowane...

12.11.2010

Referendarze chcą większych kompetencji

Referendarze sądowi uważają, że ich kompetencje powinny być poszerzone. Twierdza, że mogliby prowadzić wszystkie postępowania klauzulowe. Zdaniem środowiska referendarzy, obecne ich kompetencje, a...

12.11.2010

Zmienią się zasady działania rachunków pomocniczych

Zasady działania rachunków pomocniczych do obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych mają ulec zmianie. Resort Finansów przygotował projekt rozporządzenia, który zakłada...

12.11.2010

Sędziowie penitencjarni będą mniej kontrolować

Zmniejszenie liczby obowiązkowych wizytacji oznacza dla sędziów mniej zadań służbowych. Od soboty 13 listopada obowiązywać będzie zmienione rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie sposobu,...

12.11.2010

Unijne patenty tylko po angielsku?

Unia Europejska zamierza stworzyć jednolity system patentowy. Jego elementem ma być zasada, że każdy patent tłumaczony byłby na trzy języki: angileski, francuski i niemiecki. Polskie środowiska...

11.11.2010

Zmiana ustawy o wyborze Prezydenta RP

11 listopada 2010 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która wydłuża czas głosowania.

11.11.2010

Zmiany w Ordynacji podatkowej

Ułatwienia w składaniu deklaracji podatkowych, zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych w formie elektronicznej, zmiana zasad ustalania stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i zasad...

10.11.2010

Drobna produkcja żywności bez podatku

Senatorowie zaproponowali zmiany do ustawy o PIT, polegające na zwolnieniu z tego podatku przychodów ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych dokonywanej w niewielkich ilościach. Rząd popiera...

10.11.2010

PIT wspólny z dzieckiem nie dla konkubentów

Osoby żyjące w związkach partnerskich nie rozliczą z dziećmi dochodów uzyskanych w 2011 r. Nie uczynią tego, ponieważ zgodnie ze zmienioną ustawą o PIT, nie będą już osobami samotnie wychowującymi...

09.11.2010

Zmienione plany kont organów podatkowych samorządu

Zasady rachunkowości oraz plany kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego od początku przyszłego roku regulować będzie rozporządzenie Ministerstwa Finansów z 25 października...

09.11.2010

Rada Legislacyjna o akcyzie na papierosy

W związku z wdrożeniem postanowień dyrektywy Rady dotyczącej stawek podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe Rada Legislacyjna stwierdza, że przepisy do których Polska została zobowiązana,...

09.11.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski