Pracownicy urzędów państwowych będą zatrudniani na podobnych zasadach jak inni urzędnicy administracji rządowej i samorządowej. Taką zmianę przewiduje komisyjny projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach samorządowych i niektórych innych ustaw.
Po pierwszym czytaniu połączone komisje sejmowe skierowały go do dalszych prac w podkomisji. Wprowadzi m.in. zasadę, że jeśli wśród pięciu kandydatów do pracy w urzędzie znajdzie się osoba niepełnosprawna, będzie miała pierwszeństwo w zatrudnieniu. Aby funkcjonowała ona we wszystkich urzędach, trzeba rozciągnąć sposób zatrudniania obowiązujący w administracji rządowej i samorządowej na wszystkie urzędy – także państwowe. Obecnie np. Kancelarii Sejmu, Senatu. Prezydenta, Rządowe Centrum Legislacji czy też regionalne izby obrachunkowe mogą w dowolny sposób poszukiwać i zatrudniać kandydatów.

Źródło: Gazeta Prawna