Ustawa o dekomunizacji ulic już obowiązuje

Nawet ponad 1,5 tys. ulic może jeszcze nosić nazwy związane z komunizmem - ocenia IPN. Samorządy będą miały rok na ich usunięcie z przestrzeni publicznej - przewiduje ustawa, która 2 września weszła...

02.09.2016

Zmiany w informacjach gromadzonych przez apteki

1 września 2016 roku weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia....

02.09.2016

Sprawdzian wykreślony ze szkoleń egzaminatorów

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia dostosowujące wymogi dotyczące szkolenia egzaminatorów do przepisów likwidujących sprawdzian szóstoklasisty. Oba akty obowiązują od 1 września 2016 r.

02.09.2016

Ważne zmiany w Prawie o aktach stanu cywilnego

Samorząd terytorialny

Nowelizacja ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego umożliwia upoważnienie pracownika urzędu stanu cywilnego do przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego. Wprowadza również...

01.09.2016

Karta Nauczyciela z nowym tekstem

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowy tekst jednolity ustawy - Karta Nauczyciela. Nie wprowadza zmian normatywnych w tekście aktu prawnego.

01.09.2016

Zmiany w receptach wystawianych przez pielęgniarki

1 września 2016 roku wejdzie w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne, które wprowadza możliwość ordynowania przez pielęgniarki...

30.08.2016

Weszła w życie ustawa wprowadzająca system IOWISZ

30 sierpnia 2016 roku weszła w życie ustawa z 21 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa wprowadza między innymi Instrument...

30.08.2016

NFZ: wymagania dla programu lekowego na raka jajnika

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do zaopiniowania projekt zarządzenia prezesa NFZ dotyczący określenia wymagań dla nowego programu lekowego polegającego na leczeniu olaparybem chorych raka jajnika.

29.08.2016

Będą zmiany w ustawie - Prawo farmaceutyczne

Przekazany do konsultacji publicznych 26 sierpnia 2016 roku projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne ma na celu dostosować przepisy krajowe do przepisów Unii Europejskiej, które dotyczą między...

29.08.2016

Rok szkolny będzie krótszy o tydzień

Rok szkolny będzie się kończył w najbliższy piątek następujący po 20 czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie regulujące tę materię.

26.08.2016