Zmiany w prawie konsumenckim już obowiązują

Od 17 kwietnia br. obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wprowadzone przez nią zmiany oznaczają lepszą ochronę konsumentów, szczególnie na rynku usług finansowych.

17.04.2016

Niższe grzywny w postępowaniu cywilnym

Maksymalne grzywny orzekane za uchybienie przepisom Kodeksu postępowania cywilnego będą niższe. Wchodzące dziś w życie zmiany wprowadzono przy okazji reformy procedury karnej.

15.04.2016

Nowy rok szkolny bez podwyżek dla nauczycieli

Resort edukacji przygotował projekt rozporządzenia w sprawie stawek nauczycielskiego wynagrodzenia od nowego roku szkolnego. Zakłada utrzymanie dotychczasowych stawek minimalnego wynagrodzenia.

29.03.2016

Szeregowi posłużą w wojsku dłużej

Wchodząca dziś w życie nowelizacja ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych znosi ograniczenia czasowe w pełnieniu przez żołnierzy zawodowych kontraktowej służby wojskowej. Dotychczas mogło to...

25.03.2016