W systemie ratownictwa medycznego tylko SP ZOZ-y

Członkowie zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorzy medyczni będą zatrudniani wyłącznie na podstawie stosunku pracy - zakłada projekt przygotowany przez resort zdrowia. Większy ma być także...

15.10.2016

UE: powstają przepisy regulujące m-zdrowie

Komisja Europejska pracuje nad przepisami dotyczącymi mobilnego zdrowia, czyli technologiami umożliwiającymi dostęp do opieki zdrowotnej, w tym kontakt pacjenta z lekarzem, za pośrednictwem na...

14.10.2016

NFZ: zmiany dotyczące chemioterapii

12 października 2016 roku weszło w życie zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 104/2016/DGL z 11 października 2016 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w...

13.10.2016

Od 2017 roku pilotaż kompleksowej opieki w kardiologii

Resort zdrowia chce wprowadzić kompleksową opiekę nad pacjentami po zawale od stycznia przyszłego roku – powiedział w środę 12 października 2016 wiceminister Krzysztof Łanda. MZ potraktuje ją jako...

12.10.2016

W 2017 r. podwyżki dla nauczycieli

Projekt ustawy budżetowej na 2017 r. przewiduje niewielkie podwyższenie kwoty bazowej, na podstawie której wylicza się pensje dla nauczycieli. Wzrośnie o 35,33 zł.

12.10.2016

MF: resort oświaty nie doszacował kosztów reformy

W projekcie nowego Prawa oświatowego zabrakło wskazania wszystkich kosztów, jakie niesie ze sobą reforma - zauważa Ministerstwo Finansów. Brakuje m.in. oszacowania kosztów przeprowadzenia niektórych...

11.10.2016

Zmiany dotyczące podpisu elektronicznego weszły w życie

Samorząd terytorialny

Termin bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu zastąpi pojęcie kwalifikowany podpis elektroniczny - taką zmianę zakłada rozporządzenie Rady...

10.10.2016

Ustawa o ochronie praw lokatorów z tekstem jednolitym

Samorząd terytorialny

W Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.1610).

07.10.2016

Prawo farmaceutyczne: zmiany do końca roku 2016

Ministerstwo zdrowia analizuje różne możliwości zmiany prawa farmaceutycznego, projekt powinien trafić do konsultacji zewnętrznych do końca roku 2016 – powiedział w czwartek 6 października 2016 roku...

06.10.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski