Rok szkolny będzie krótszy o tydzień

Rok szkolny będzie się kończył w najbliższy piątek następujący po 20 czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie regulujące tę materię.

26.08.2016

Nowe wzory umów o zlecenie realizacji zadania publicznego

Samorząd terytorialny

Zmiany wzorów umów o zlecenie realizacji zadania publicznego i wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań stanowią przedmiot rozporządzenia Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 17...

26.08.2016

Zmiany w zakresie doskonalenia zawodowego lekarzy

Opublikowane 24 sierpnia 2016 roku rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów skreśla z wykazu indywidualną...

25.08.2016

Zmiana granic niektórych gmin i miast

Samorząd terytorialny

Rada Ministrów dokonała zmiany granic niektórych gmin i miast oraz nadała niektórym miejscowościom status miasta. Rozporządzenie Rady Ministrów wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

22.08.2016

Od 1 września 2016: nowa lista leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło listę leków refundowanych, która będzie obowiązywała od 1 września 2016 roku. Do projektu wykazu, który opublikowany był 18 sierpnia 2016, dodano między innymi zmiany...

19.08.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski