Opublikowano nowe taryfy w zakresie kardiologii

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ogłosił nowe taryfy w zakresie leczenia szpitalnego dotyczące świadczeń kardiologicznych. Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej...

30.06.2016

Projekty taryf w zakresie opieki długoterminowej

W Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zostały opublikowane projekty taryf świadczeń w zakresie opieki długoterminowej. Konsultacje w sprawie projektu...

30.06.2016

Od 1 lipca 2016: nowa lista leków refundowanych

1 lipca 2016 roku wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych. Na liście znalazło się 107 nowych produktów. Zmiany wprowadzone w wyniku uwag przekazanych w ramach konsultacji projektu...

30.06.2016

Lekarze POZ podpiszą aneksy do umów z NFZ

27 czerwca 2016 roku NFZ opublikował zarządzenie, na podstawie którego świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej będą aneksować umowy z Funduszem, obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2016...

28.06.2016

Koniec z gimnazjami, wraca czteroletnie liceum

Powrót do ośmioklasowej podstawówki, czteroletnie liceum i nowy stopień awansu zawodowego nauczyciela- to główne założenia reformy edukacji, które minister edukacji przedstawiła podczas debaty w...

27.06.2016

Nowoczesna szkoła branżowa zastąpi zawodówkę

Zastąpienie zawodówek nowoczesnymi szkołami branżowymi, przekazanie organizacji egzaminów zewnętrznym podmiotom oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb pracodawców - to główne kierunki reformy...

24.06.2016

Zmiany we wzorach prawa jazdy

Samorząd terytorialny

Nowe rozporządzenie wprowadza wzór międzynarodowego prawa jazdy wydawanego na podstawie Konwencji z dnia 19 września 1949 r. oraz modyfikuje kody wprowadzane do prawa jazdy.

22.06.2016