Gmina nie przekaże wszystkich szkół

Nowe przepisy oświatowe ograniczą możliwość przekazywania gminnych placówek innym podmiotom. Jednostka samorządu terytorialnego nie będzie mogła się wyzbyć wszystkich placówek.

30.09.2016

Gimnazja znikną 1 września 2019 r.

Reforma edukacji rozpocznie się już w przyszłym roku szkolnym. MEN zakłada, że 1 września 2019 r. gimnazja nie będą już częścią ustroju szkolnego.

19.09.2016

Wchodzi w życie tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna

Wnioski byłych właścicieli gruntów warszawskich będą rozpatrywane na nowych zasadach to najważniejsza zmiana wprowadzana przez nowelizację przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

17.09.2016