Przyszły rok szkolny już bez rekrutacji do gimnazjum

W roku szkolnym 2017/2018 nie będzie już rekrutacji do gimnazjum; decyzja co do formy i czasu przekształcenia tych placówek będzie należeć do podmiotów prowadzących - poinformowała w piątek minister...

16.09.2016

Opracowywane są nowe zasady przyznawania rezydentur

Resort zdrowia pracuje nad nowymi zasadami przyznawania rezydentur – poinformował w środę 14 września 2016 wiceminister zdrowia Piotr Warczyński. Chcielibyśmy, by były powiązane z mapami potrzeb...

14.09.2016

Nieubezpieczeni nie będą obciążani kosztami POZ

Rada Ministrów przyjęła 13 września 2016 roku projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra...

13.09.2016

Będą zmiany w zakresie programów zdrowotnych

Przekazany do konsultacji publicznych 7 września 2016 roku projekt wprowadza zmiany do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych poprzez zmianę w zakresie...

09.09.2016

W 2017 roku nowa ustawa oraz pilotaż koordynowanej POZ

Resort zdrowia pracuje nad nową ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), której wdrażanie ma rozpocząć się w połowie 2016 roku – zadeklarował minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Równolegle ma...

08.09.2016

Od 8 września 2016: e-papierosy tylko dla dorosłych

Osoby poniżej 18 lat niebawem nie będą mogły kupić w sklepach już nie tylko tradycyjnych wyrobów tytoniowych, ale także e-papierosów. Nowe przepisy wprowadzają także zakaz używania e-papierosów w...

07.09.2016