Reforma edukacji już pewna - Sejm uchwalił ustawy

Struktura szkół zostanie zmieniona, zlikwidowane zostaną gimnazja, a nauka w szkołach podstawowych, liceach i technikach będzie wydłużona; zmiany rozpoczną się od września 2017 r. - ustalił Sejm...

15.12.2016

Wizytator w szkole już nie z losowania

Kuratorium nie będzie losowo wyznaczać wizytatorów do kontroli i ewaluacji placówki. MEN przygotowało nowe regulacje ws. nadzoru pedagogicznego.

14.12.2016

Senat: ubezpieczenie zdrowotne rolników bez zmian

13 grudnia 2016 roku Senat przyjął bez poprawek ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która zapewnia funkcjonowanie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego...

14.12.2016

Będą nowe standardy opieki okołoporodowej

Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o działalności leczniczej, standardy opieki okołoporodowej nie są zagrożone, a podejmowane działania mają na celu...

12.12.2016

Znakowanie żywności także dla cateringu dietetycznego

13 grudnia 2016 roku wchodzi w życie Rozporządzenie UE 1169/2011, które kompleksowo reguluje całą sferę znakowania żywności. Zgodnie z nim informacje o wartości odżywczej powinny się także znaleźć na...

12.12.2016

Ustawa o odpadach z nowym tekstem jednolitym

Samorząd terytorialny

W dniu 9 grudnia w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o odpadach (Dz. U. poz. 1987).

10.12.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski