W wyniku zmian, w ust 3. skreślono wzmiankę o przedsięwzięciach polegających na budowie drogi krajowej. Tym samym od 1 stycznia również w takich okolicznościach uprawniony organ będzie musiał posługiwać się poświadczoną przez właściwy organ kopią mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie tego obszaru.

Zmiany obejmą również ust. 4 tego artykułu. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu jeżeli obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wynika z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lub przebudowie drogi, linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego, obszar ograniczonego użytkowania wyznacza się na podstawie analizy porealizacyjnej.

O zmianach powinni szczególnie pamiętać pracownicy urzędów marszałkowskich i starostw powiatowych odpowiedzialni za przygotowanie uchwał dotyczących utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania.

Więcej informacji o zmianach w prawie i ich wpływie na akty prawne stanowione przez jednostki samorządu terytorialnego Użytkownicy LEX mogą pozyskać dzięki funkcjonalności Zegar legislacyjny.
  

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami