Nowy wzór odznaki "Honorowego Dawcy Krwi”

16 grudnia 2016 roku minister zdrowia opublikował projekt rozporządzenia zmieniający wzór legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Odznaka przyznawana jest dawcom,...

23.12.2016

Opublikowano projekt ustawy o sieci szpitali

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia...

23.12.2016

Będą zmiany w programie lekowym dotyczącym AMD

Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany w programie lekowym dotyczącym leczenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD). Zmiany będą polegały przede wszystkim na modyfikacji kryterium włączenia do...

23.12.2016

Zmiany w zakresie patomorfologii

16 grudnia 2016 roku minister zdrowia opublikował na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie...

22.12.2016

Zarządzenie w zakresie POZ zmienione po 4 dniach

16 grudnia 2016 roku prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił zmianę zarządzenia Nr 124/2016/DSOZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie...

22.12.2016

Przedłużenie okresu dostosowawczego dla uzdrowisk

Opublikowane 19 grudnia 2016 roku w Dzienniku Ustaw rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa...

22.12.2016

Kompleksowa opieka dla pacjentów po zawale

16 grudnia 2016 roku minister zdrowia opublikował na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia, który zakłada dodanie nowych kryteriów dla świadczeń gwarantowanych:...

22.12.2016

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt

Samorząd terytorialny

Gminy będą mogły zapłacić za kastrację lub sterylizację nie tylko zwierząt bezdomnych ale także zwierząt domowych posiadających właścicieli - zakłada nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, którą 21...

22.12.2016

Ustawa o dostępie nieuzbezpieczonych do POZ podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy, zgodnie z którą dostęp do bezpłatnych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej będą mieli wszyscy, również nieubezpieczeni. Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami,...

22.12.2016

Rada Ministrów przyjęła program „Za życiem”

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przygotowaną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Program ma wspierać rodziny z...

20.12.2016

Recepty dla pozbawionych wolności nadal papierowe

20 grudnia 2016 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad realizacji zapotrzebowań i recept w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności. Oprócz utrzymania recept w formie...

20.12.2016

1 stycznia 2017 wygasną umowy dotyczące recept

Naczelna Izba Lekarska przypomina, że 1 stycznia 2017 roku wygasną umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane przez lekarzy nie będących lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego. Po 31...

19.12.2016

Zmiany w konkursach na stanowiska kierownicze

Ogłoszona właśnie nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym...

19.12.2016

Zegar legislacyjny: zmiany w dotacjach w oświacie

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 stycznia 2017 zmienią się przepisy regulujące przyznawanie dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek publicznych wskazanych w art. 80 ustawy o systemie oświaty oraz niepublicznych -...

19.12.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski