Ujednolicono wzory informacji o kwalifikacjach

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracownika będą tworzone według ujednoliconych wzorów. Informacje o konkretnych umiejętnościach będą przedstawiane w postaci znaków graficznych.

18.07.2016

Będą zmiany w chorobowym dla mundurowych

Zgodnie z projektem zmian ustawy o policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, Biurze Ochrony Rządu oraz Służbie Celnej zostaną częściowo cofnięte zmiany dotyczące...

18.07.2016

Wchodzi z życie ustawa o dekomercjalizacji szpitali

Samorząd terytorialny

Niekontrolowany przez państwo proces zbywania udziałów i akcji w szpitalach będzie zahamowany - zakłada ustawa, która w piątek weszła w życie. Umożliwi ona także samorządom kupowanie świadczeń opieki...

15.07.2016

MZ: minimalne pensje dotyczą pracowników etatowych

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że zaproponowane przez resort rozwiązania dotyczące minimalnych wynagrodzeń dla pracowników medycznych dotyczą osób, które są zatrudnione na podstawie umów o pracę....

15.07.2016

Będzie więcej pieniędzy na refundację

W 2017 roku nastąpi wzrost całkowitego budżetu na refundację w stosunku do roku 2016. Konieczne więc staje się odpowiednie rozdysponowanie tych dodatkowych środków. Ogłoszony 14 lipca 2016 roku...

15.07.2016

RDS negatywnie o finansowaniu staży z Funduszu Pracy

Rada Dialogu Społecznego przyjęła negatywne stanowisko wobec projektu zakładającego, że staże lekarzy i pielęgniarek będą trwale finansowane z Funduszu Pracy. Za taką uchwałą głosowała zarówno cała...

14.07.2016

Lewiatan: kuriozalne są nowe zasady kontraktowania

Najnowsze rozporządzenie ministra zdrowia, na minimum 10 lat, zablokuje powstawanie nowych placówek medycznych w Polsce. – Nowe zasady kontraktowania szpitali z NFZ są kuriozalne. Jak zwykle...

14.07.2016