W 2017 r. podwyżki dla nauczycieli

Projekt ustawy budżetowej na 2017 r. przewiduje niewielkie podwyższenie kwoty bazowej, na podstawie której wylicza się pensje dla nauczycieli. Wzrośnie o 35,33 zł.

12.10.2016

MF: resort oświaty nie doszacował kosztów reformy

W projekcie nowego Prawa oświatowego zabrakło wskazania wszystkich kosztów, jakie niesie ze sobą reforma - zauważa Ministerstwo Finansów. Brakuje m.in. oszacowania kosztów przeprowadzenia niektórych...

11.10.2016

Zmiany dotyczące podpisu elektronicznego weszły w życie

Samorząd terytorialny

Termin bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu zastąpi pojęcie kwalifikowany podpis elektroniczny - taką zmianę zakłada rozporządzenie Rady...

10.10.2016

Ustawa o ochronie praw lokatorów z tekstem jednolitym

Samorząd terytorialny

W Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.1610).

07.10.2016

Prawo farmaceutyczne: zmiany do końca roku 2016

Ministerstwo zdrowia analizuje różne możliwości zmiany prawa farmaceutycznego, projekt powinien trafić do konsultacji zewnętrznych do końca roku 2016 – powiedział w czwartek 6 października 2016 roku...

06.10.2016

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o dochodach JST

Samorząd terytorialny

Przedłużenie okresu obowiązywania dotychczasowych zasad obliczania kwoty wpłat województw do budżetu państwa (tzw. janosikowe) oraz podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, to...

03.10.2016

Gmina nie przekaże wszystkich szkół

Nowe przepisy oświatowe ograniczą możliwość przekazywania gminnych placówek innym podmiotom. Jednostka samorządu terytorialnego nie będzie mogła się wyzbyć wszystkich placówek.

30.09.2016