Będą nowe wymogi dla dziecięcych centrów urazowych

Ministerstwo zdrowia chce uchylić obowiązek zapewnienia w centrach urazowych dla dzieci całodobowego i niezwłocznego dostępu do angiografii i radiologii interwencyjnej. Projekt zmiany rozporządzenia...

03.08.2016

Egzamin z AiIT będzie uznawany jedynie w całości

Przekazany do konsultacji publicznych w dniu 1 sierpnia 2016 r. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ma uniemożliwić uznanie EDA I (pierwszej części egzaminu organizowanego przez europejskie...

03.08.2016

Reforma systemu ochrony zdrowia budzi wiele nadziei

Przedstawiona przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła koncepcja reformy polskiej służby zdrowia budzi wiele nadziei, bowiem wydaje się dotykać kluczowych bolączek dotychczasowego systemu....

02.08.2016

NFZ przygotowuje obniżki wycen świadczeń

NFZ szykuje obniżki wycen świadczeń medycznych. Prywatnym placówkom, z których korzystają chorzy na nerki grozi niewydolność. Lepiej będzie szpitalom - informuje "Puls Biznesu"....

01.08.2016

Określono zakres projektu miejscowego planu rewitalizacji

Samorząd terytorialny

Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa określa szczegółowy zakres miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz wskazuje zakres i formę wizualizacji ustaleń tego planu.

29.07.2016

Nowelizacja zamówień publicznych już obowiązuje

Samorząd terytorialny

Wzmocnienie pozacenowych kryteriów oceny ofert, ułatwienie małym oraz średnim firmom udziału w przetargach, czy też związanie zamówień z prawem pracy - takie zmiany przewiduje obowiązująca od 28...

29.07.2016