Placówki medyczne będą sprawdzane pod kątem jakości

Placówki medyczne będą zobowiązane do raportowania danych o zdarzeniach medycznych. Będą także musiały informować o wskaźnikach klinicznych, które będą pokazywały skuteczność leczenia – informuje...

10.01.2017

Rząd zajmie się projektem dotyczącym praw pacjenta

Uregulowanie zagadnień dotyczących dostępu pacjentów do dokumentacji medycznej i ochrony zawartych w niej informacji, a także unormowanie możliwości sprzeciwu wobec opinii i orzeczenia lekarskiego -...

09.01.2017

Będa ograniczenia w dostępie leków w sklepach

2 stycznia 2017 roku minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do...

09.01.2017

Wejście w życie systemu CEPiK 2.0 przesunięte

Samorząd terytorialny

Wejścia w życie przepisów związanych z uruchomieniem zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPIK 2.0) przesunięte zostało z dnia 1 stycznia 2017 r. na...

09.01.2017

Od 12 stycznia 2017 roku: zmiany w dostępie do POZ

12 stycznia 2017 roku wchodzą w życie zmiany, które ułatwią dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej pacjentom, którzy posiadają prawo do świadczeń, chociaż system eWUŚ tego nie potwierdza...

09.01.2017

Rehabilitacja lecznicza dla osób po zawale

28 grudnia 2016 roku minister zdrowia ogłosił zmiany do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Jest to bodaj kolejna zmiana w świadczeniach...

04.01.2017

Ambulatoryjna opieka dla osób po zawale

29 grudnia 2016 roku (dzień po ogłoszeniu) weszło w życie rozporządzenie zmieniające dotychczasową treść przepisów określających świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki...

04.01.2017

Cztery nowe miasta na mapie administracyjnej Polski

Samorząd terytorialny

Pojawienie się od 1 stycznia br. na mapie administracyjnej Polski czterech nowych miast, to skutek rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i...

03.01.2017

Nowe kompleksowe świadczenia po zawale

Ogłoszona 28 grudnia 2016 roku nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wprowadziła nowy rodzaj świadczenia gwarantowanego -...

03.01.2017

Lekarz musi od razu instalować kasę fiskalną

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ogłoszonym 28 grudnia 2016 roku, już od 1 stycznia 2017 roku lekarze i...

02.01.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski