Przygotowanie wykazu jest konsekwencją nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku.

Ogranicza ona możliwość sprzedaży produktów zawierających substancje psychoaktywne bez przepisu lekarza (OTC). W wykazie znalazły się tylko trzy substancje:
- pseudoefedryna (maksymalna zawartość 720 mg);
- kodeina (maksymalna zawartość 240 mg);
- dekstrometorfan (maksymalna zawartość 360 mg).

W przypadku sprzedaży tych substancji w wyższych zawartościach koniecznie będzie uprzednie przedstawienie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 grudnia 2016 roku w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży opublikowano w Dzienniku Ustaw pod poz. 2189.

Opracowanie: adw. Damian Konieczny

Czytaj także: Rynek aptek - co się zmieni?>>>