Nowe świadczenie będzie realizowane w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca w ramach oddziału szpitalnego o profilu kardiologicznym, z jednoczesnym dostępem do poradni kardiologicznej, ośrodka stacjonarnej rehabilitacji kardiologicznej albo (ośrodka) oddziału dziennej rehabilitacji kardiologicznej, pracowni inwazyjnej i elektrofizjologii oraz oddziału kardiochirurgii.

Na kompleksową opiekę składać się będzie leczenie zachowawcze i inwazyjne oraz diagnostyka przebytego zawału wraz z ewentualną rehabilitacją. Podstawą do prowadzenia opieki będzie plan leczenia przedstawiany pacjentowi przy wypisie ze szpitala w trakcie hospitalizacji z powodu zawału serca. Nad realizacją planu leczenia czuwać ma koordynator wyznaczony przez ośrodek koordynujący.

Jednocześnie wszystkie przypadki zawałów serca objęte kompleksową opieką będą podlegały zgłoszeniu przez świadczeniodawcę do Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych.

Nowelizacja przepisów weszła w życie 28 grudnia 2016 roku.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 grudnia 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw pod poz 2163.

Opracowanie: adw. Damian Konieczny