W świetle dotychczas obowiązującego rozporządzenia z 4 listopada 2014 roku świadczenie przez lekarzy i lekarzy dentystów, we własnym imieniu, usług w zakresie opieki medycznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności (tzw. pacjentów komercyjnych) umożliwiało odroczenie obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej o dwa pełne miesiące kalendarzowe od daty rozpoczęcia świadczenia takich usług.

Od 1 stycznia 2017 roku już pierwsza sprzedaż takich usług będzie musiała zostać zarejestrowana za pomocą kasy fiskalnej. Ma to istotne znaczenie dla osób rozpoczynających dopiero działalność leczniczą oraz przekształcających swoje praktyki zawodowe, na przykład z kontraktowych na stacjonarne.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2177.

Opracowanie: adw. Damian Konieczny