Do rozporządzenia dodano również nowy wykaz, obejmujący kompleksowe świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji – szczegółowo zakres tych świadczeń określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Poza tym konsekwentnej zmianie uległa część załącznika nr 1, ustalająca wymagania dla personelu głównego i pomocniczego udzielającego świadczeń w zakresie rehabilitacji kardiologicznej, wymagania dla wyposażenia pomieszczeń, w których udzielane są te świadczenia, oraz inne warunki z tym związane.

Zmiany weszły w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia, czyli 29 grudnia 2016 roku.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 grudnia 2016 roku zmieniajace rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2162.

Opracowanie: r.pr. Aleksandra Kosiorek