Chodzi o art. 88 Karty Nauczyciela, który stanowi, że nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze mogą przejść na wcześniejszą emeryturę także w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy związanego z likwidacją placówki.

Jakie kierunki zmian w oświacie? - komentarz LEX Prawo Oświatowe>>

Ustawa - Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe, której projekt MEN przekazał do konsultacji społecznych, rozszerzy to uprawnienie na pedagogów, których stosunek pracy wygasł w związku ze zmianami w strukturze systemu edukacji.
Ustawa wprowadzi również zasadę, że nauczyciele wygaszanych gimnazjów, dla których zabraknie godzin, już w roku szkolnym 2017/2018 zostaną przeniesieni w stan nieczynny. Jeżeli nie wyrażą na to zgody, dyrektor z końcem roku rozwiąże z nimi stosunek pracy. Regulacja dotyczyć będzie wszystkich pedagogów, zarówno tych zatrudnionych na podstawie mianowania, jak i pracujących na umowę o pracę - niezależnie od wymiaru zatrudnienia.

Reforma oświaty: dorabianie do etatu tylko za zgodą dyrektora szkoły>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów