Reforma systemu ochrony zdrowia budzi wiele nadziei

Przedstawiona przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła koncepcja reformy polskiej służby zdrowia budzi wiele nadziei, bowiem wydaje się dotykać kluczowych bolączek dotychczasowego systemu....

02.08.2016

Określono zakres projektu miejscowego planu rewitalizacji

Samorząd terytorialny

Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa określa szczegółowy zakres miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz wskazuje zakres i formę wizualizacji ustaleń tego planu.

29.07.2016

Nowelizacja zamówień publicznych już obowiązuje

Samorząd terytorialny

Wzmocnienie pozacenowych kryteriów oceny ofert, ułatwienie małym oraz średnim firmom udziału w przetargach, czy też związanie zamówień z prawem pracy - takie zmiany przewiduje obowiązująca od 28...

29.07.2016

Trwają prace nad formularzem IOWISZ

Przekazany 28 lipca 2016 roku do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia określa wzór wniosku zawierającego formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, sposób...

29.07.2016

Jest plan reformy systemu ochrony zdrowia

Od 2018 roku opiekę zdrowotną Polakom będzie zapewniać Narodowa Służba Zdrowia. Będzie ona finansowana z budżetu państwa i obejmie wszystkich pacjentów – w tym także wykluczonych przez obecny system,...

26.07.2016

Od dziś produkty rolne lepiej chronione

Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw.

26.07.2016

Fizjoterapeuci tworzą samorząd zawodowy

W połowie lipca 2016 odbyło się II posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów (KOFS). Podczas spotkania ustalono datę wyborów regionalnych do Krajowej Izby Fizjoterapeutycznej,...

23.07.2016

Reforma systemu ochrony zdrowia opóźnia się

Plan reformy systemu ochrony zdrowia miał zostać przedstawiony przez ministra Konstantego Radziwiłła w pierwszym tygodniu lipca 2016, kolejny termin wyznaczono po szczycie NATO. Jednak ten też nie...

23.07.2016