Od soboty nowe przepisy o wyrobach medycznych

3 marca 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Dzięki nowym przepisom wyroby będę bardziej dostępne i zwiększy się ich...

26.02.2018

Rząd przyjął projekt ustawy o e-recepcie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Przepisy umożliwią wystawienie recepty po zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów...

20.02.2018

Będą zmiany w systemie oceny inwestycji IOWISZ

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zmianie ulegną zasady stosowane w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w...

20.02.2018

Postępowanie ze zwłokami w szpitalu

Szpital może przechowywać zwłoki pacjenta po jego zgonie do trzech dni, chyba że prowadzone jest dochodzenie w sprawie zgonu lub przemawiają za tym inne ważne powody. Po upływie tego czasu szpital...

15.02.2018

Od 16 lutego solarium tylko dla pełnoletnich

16 lutego 2018 roku wchodzą w życie przepisy ustawy, zgodnie z którymi z solarium będą mogły korzystać tylko osoby pełnoletnie. W każdym solarium będzie się także musiała znaleźć informacja na ten...

13.02.2018

Od 3 marca 2018: wyroby medyczne łatwiej dostępne

3 marca 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie rozszerza zakres oferowanych wyrobów oraz zwiększa ich...

12.02.2018

GIF: wycofanie z obrotu serii kapsułek Medazepam

Główny Inspektor Farmaceutyczny, decyzją nr 8/WC/2018, wycofał z obrotu na terenie całego kraju serię produktu leczniczego Medazepam TZF (Medazepamum), 10 mg, kapsułki twarde. Podmiotem...

09.02.2018