Agencja prześwietli wycenę świadczeń stomatologicznych

Finansowanie zdrowia

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji chce ustalić, jak powinna wyglądać wycena świadczeń w stomatologii. Instytucja ta zwróciła się do placówek medycznych świadczących usługi stomatologiczne, by udostępniły dane dotyczące ich kosztów. Stomatologiczne świadczenia gwarantowane w katalogu świadczeń figurują z najniższą wyceną.

25.08.2021

Choroby rzadkie - centra eksperckie nie obsłużą tysięcy pacjentów

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Rząd w końcu, po 12 latach od zaleceń Unii przyjął Plan dla Chorób Rzadkich. Eksperci nie mają wątpliwości, że zawiera to co najważniejsze, by ponad 2 mln pacjentów mogło liczyć na lepszą opiekę. Wskazują jednak dwa ważne problemy - nie tylko ośrodki eksperckie powinny mieć prawo do robienia badań genetycznych, lekarze rodzinni i specjaliści muszą być szkoleni z diagnozowania takich chorób.

25.08.2021

NIK: System wyceny świadczeń opieki zdrowotnej był nieefektywny

Finansowanie zdrowia

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła realizację zadań przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie taryfikacji świadczeń oraz sporządzania oceny założeń do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej. System wyceny świadczeń był jednak nieefektywny, proces ich wyceny zbyt długi, a stopień realizacji planów taryfikacji niski.

24.08.2021

Gawrońska: Strategia Zdrowa Przyszłość dobrze zdefiniowana, ale bez rozwiązań na przyszłość

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

W przygotowanym przez rząd programie sytuacja systemu opieki zdrowotnej została rzetelnie przedstawiona, w pełni odzwierciedlając problemy, z którymi się borykamy. Nie wystarczy jednak monitorowanie zdarzeń niepożądanych, potrzebne jest ustalenie ich przyczyn i wyciąganie wniosków na przyszłość - mówi dr Anna Gawrońska, ekspert d/s ochrony zdrowia

24.08.2021

Agencja Badań Medycznych z większym finansowaniem z NFZ

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Prezydent podpisał kontrowersyjną nowelę ustawy o Agencji Badań Medycznych. Za jej sprawą ABM będzie finansować nie tylko badania kliniczne, ale także eksperymenty badawcze ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestował Senat. Ponadto eksperci do oceny wniosków nie będą angażowani w drodze przetargu.

23.08.2021

Minister ogłosił nową listę leków refundowanych

Finansowanie zdrowia Farmacja

Ipilimumabum (stosowany w leczeniu czerniaka skóry lub błon śluzowych), Tisagenlecleucelum (stosowany w leczeniu chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną), Mercaptamini bitartras (stosowany w leczeniu chorych na wczesnodziecięcą postać cystynozy nefropatycznej) oraz Trientinum tetrahydrochloridum (stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Wilsona) - takie m.in. leki znalazły w nowej wersji listy leków refundowanych.

21.08.2021

Opieka koordynowana ma być, ale finansowania brak

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Od 1 października każdy pacjent przychodni rodzinnej ma mieć prawo do opieki koordynowanej, czyli przewodnika po systemie ochrony zdrowia, który pomoże mu zaplanować leczenie, w tym umówi na wizyty do specjalistów. Wszystko jednak wskazuje, że przepis będzie martwy, bo w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia nie ma ani złotówki na jego realizację.

20.08.2021

Szpital MSWiA z milionowym dofinansowaniem na termomodernizację

Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie przejdzie termomodernizację kilkunastu swoich budynków. Za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej placówka otrzyma na ten cel 48,5 mln zł dotacji z Funduszu Spójności. Obiekty CSK MSWiA zostaną zmodernizowane głównie pod kątem gospodarowania energią

18.08.2021

NFZ wprowadza nowe wyceny świadczeń w stomatologii

Finansowanie zdrowia

Z dniem 10 sierpnia br. zaczęły obowiązywać nowe wyceny w stomatologii. Mowa o nowym zakresie świadczeń gwarantowanych w gabinecie dentystycznym umiejscowionym w placówce szkolnej. Finansowanie nowego zakresu świadczeń będzie odbywało się w ramach środków pozostających w dyspozycji Nardowego Funduszu Zdrowia, bez zmiany planu finansowego.

10.08.2021

WSA: Obciążenie pacjenta kosztami leczenia niemożliwe po 5 latach

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał decyzję, którą ustalił obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej. Rozstrzygnięcie to zostało wyeliminowane z obrotu prawnego, a prowadzone w tej sprawie postępowanie administracyjne umorzono. Organ nie mógł bowiem wydać takiego rozstrzygnięcia z uwagi na upływ pięciu lat od pobytu pacjenta w szpitalu.

07.08.2021

Chmielowiec: Bezpieczeństwo pacjentów będzie lepiej chronione

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Pacjent będzie miał teraz realny wybór, czy chce skorzystać z szybkiej i prostej ścieżki pozasądowej usytuowanej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, czy długiej i drogiej - sądowej. Na taką zmianę czekaliśmy od lat, w końcu ujrzał światło dzienne projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Za przepisami muszą jednak iść jeszcze działania zmierzające do zmiany postaw i budowania kultury otwartości w środowisku medycznym – mówi Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

05.08.2021

OPZZ pisze do prezydenta w sprawie podwyżek dla polityków

Kadry w oświacie Finansowanie zdrowia

Po informacji o podwyżkach dla polityków w budżetówce zawrzało. Przewodniczący OPZZ pisze do prezydenta Andrzeja Dudy i pyta, dlaczego płace ponad 560 tysięcy pracowników sektora publicznego są zamrożone, skoro kondycja budżetu państwa jest tak dobra, że pozwala na podwyżki dla polityków.

03.08.2021

Projekt noweli ustawy refundacyjnej trafi do Sejmu najwcześniej na początku 2022 r.

Finansowanie zdrowia

Ministerstwo Zdrowia wydłużyło termin konsultacji publicznych projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej zaprezentowanego w dniu 30 czerwca. Tłumaczy to szerokim zakresem zmian, wieloma dotychczasowymi uwagami i okresem wakacyjnym. Planowane jest m.in. wydłużenie obowiązywania listy refundacyjnej z dwóch do trzech miesięcy.

03.08.2021

Zakrzewski: Przepisy dotyczące teleporad są wewnętrznie sprzeczne

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Minister Zdrowia w rozporządzeniu wskazał, że pacjent ma możliwość podjęcia decyzji o zastosowaniu teleporady w terapii medycznej. Odmowa tej formy kontaktu przez podmiot leczniczy narusza prawa pacjenta. Jednocześnie Fundusz wprowadził mechanizm karania finansowego placówek podstawowej opieki zdrowotnej za ich realizację – zauważa Krzysztof Marcin Zakrzewski, prawnik, dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota.

28.07.2021

NSA: Szpital zapłacił za nadgodziny, wnioskodawca zapłaci za informację

Administracja publiczna Finansowanie zdrowia

Analiza i zebranie danych objętych wnioskiem o udzielenie informacji publicznej może się wiązać z opłatami. W szczególności, gdy czynności te nie mogą być wykonane w ramach normalnych zasad funkcjonowania danego organu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

28.07.2021

Jest projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Pacjenci mają brać udział w ocenie jakości placówek medycznych. Będą mogli wyrazić swoją opinię, np. o cateringu, o odczuciach po pobycie w szpitalu - mówi Adam Niedzielski, minister zdrowia. Kryteria oceny mają też uwzględniać sposób zarządzania szpitalem. Wzrośnie rola Narodowego Funduszu Zdrowia. To on będzie oceniać placówki i monitorować zdarzenia niepożądane. Będzie też system rekompensat za błędy medyczne bez orzekania o winie.

23.07.2021

Zapaść w dostępie do terapii ratujących życie chorym na raka

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Farmacja

Z procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych na nowych zasadach skorzystało przez pięć miesięcy tylko 94 pacjentów. To drastyczny spadek spowodowany zmianami w przepisach prawa – alarmują eksperci. Przez pierwsze półrocze 2020 roku aż 1751 pacjentów mogło skorzystać z nierefundowanych terapii ratujących życie. By było lepiej, wystarczą niewielkie zmiany.

19.07.2021

Reforma lekarzy rodzinnych dopiero za półtora roku

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Do końca sierpnia zespół do spraw reformy podstawowej opieki zdrowotnej ma wypracować nowe zasady wyceny teleporad. Następnie zajmie się opieką koordynowaną, a dopiero w trzeciej kolejności systemowymi zmianami w funkcjonowaniu przychodni rodzinnych. Jednak pewne jest, że stawka kapitacyjna pozostanie w niezmienionej wysokości.

16.07.2021

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o mapach potrzeb zdrowotnych

Finansowanie zdrowia

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach zdrowotnych, która przewiduje wprowadzenie nowego systemu planowania strategicznego w ochronie zdrowia poprzez usprawnienie organizacji tworzenia mapy potrzeb zdrowotnych i wykorzystania jej do prowadzenia polityki zdrowotnej. Według Senatu łamie ona konstytucję, ale Sejm odrzucił uchwałę Senatu o odrzuceniu ustawy.

13.07.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski