Tylko 4 palaczom na 100 udaje się rzucić palenie

Każdego roku aż 88 procent spośród 8,5 mln palaczy w Polsce chce zerwać z nałogiem. Jednak na każde 100 osób, które podejmuje taką próbę, aż 96 powraca do nałogu. Przeciętny palacz rzuca palenie...

16.12.2015

Szpitale nie będą musiały się przekształcać

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej zakłada, że szpitale nie będą się musiały już obowiązkowo przekształcać. Okazało się, że przepis, który miał zapobiegać zadłużaniu się placówek, nie...

16.12.2015

Rzecznik Praw Pacjenta: brakuje lekarzy specjalistów

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do ministra zdrowia o informacje na temat planowanych działań służących ograniczeniu problemu związanego z niewystarczającą liczbą lekarzy specjalistów w niektórych...

15.12.2015