Warczyński zapowiedział kolejne zmiany w pakiecie onkologicznym, który obowiązuje od początku 2015 roku. Przypomniał, że w ostatnim czasie uelastyczniono skład konsyliów lekarskich, a także zmieniono wzór karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO).
 
Resort planuje uprościć kartę DiLO oraz zmienić wskaźniki wykrywalności nowotworów w podstawowej opiece zdrowotnej. Zmiany w pakiecie będą przeprowadzane również na poziomie ustawowym.
 
- Bardzo ważną zmianą będzie bezlimitowe rozliczanie świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, a także cały moduł - wiążący się zarówno z opieką paliatywną i hospicyjną, ale nie tylko - dotyczący leczenia bólu - dodał wiceminister. W informacji przekazanej senatorom wpisano, że propozycje zmian w tym zakresie zostaną przekazane w najbliższych tygodniach.
 
 
Wiceminister podsumował również realizację Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, który trwał w latach 2006-2015. Na program ten corocznie przeznaczano około 250 mln zł.
 
W efekcie programu wzrosła zgłaszalność na badania cytologiczne z 12 procent w 2006 roku do ponad 44 procent w 2014 roku, a także na badania mammograficzne z 23 procent do 47 procent. Resort zwraca uwagę, że dane te nie uwzględniają badań wykonywanych w placówkach prywatnych.
 
Wykonano także ponad 384 tysięcy badań kolonoskopowych w kierunku wykrywania raka jelita grubego i kupiono 321 endoprotez onkologicznych dla dzieci i młodzieży. Ponadto w ramach programu kupiono tomografy komputerowe i rezonanse magnetyczne, a także doposażono kliniki i oddziały torakochirurgii.
 
Warczyński przypomniał, że na lata 2016-2024 przyjęto kolejny Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Na jego realizację każdego roku również będzie przeznaczanych do 250 mln zł.
 
Wiceminister powiedział, że program ten obecnie jest "nieco modyfikowany". Z informacji przekazanej senatorom wynika, że resort pracuje nad szczegółowym zestawieniem zadań, które będą realizowane w 2016 roku.
 
Warczyński powiedział, że nowy program bardziej niż poprzedni kładzie nacisk na promocję zdrowia i profilaktykę oraz wykrywanie nowotworów. Podkreślił, że w ramach tego programu będą prowadzone badania w kierunku wczesnego wykrywania nie tylko raka jelita grubego, piersi i szyjki macicy, ale również raka płuc.
 
- Dużą częścią tego programu będzie moduł genetyczny, gdzie będziemy mieli położony nacisk na diagnostykę molekularną i genetyczną w opiece onkologicznej - dodał wiceminister.
 
Z informacji resortu wynika, że w 2012 roku w Polsce zdiagnozowano 164,1 tysiąca nowych przypadków nowotworów złośliwych, z czego najwięcej w województwie mazowieckim (23,6 tysiąca) i śląskim (20,7 tysiąca), a najmniej w województwach opolskim (4 tysiące) i lubuskim (4,4 tysiąca).
 
Najczęściej rozpoznawane są nowotwory złośliwe płuc, nowotwory piersi, gruczołu krokowego, jelita grubego i pęcherza moczowego. Łącznie stanowiły one około połowy wszystkich nowotworów zdiagnozowanych w 2012 roku.
 
Nowotwory najczęściej były wykrywane w II lub IV stadium zaawansowania choroby. Najwcześniej (w I i II stadium) diagnozowano nowotwory tarczycy i trzonu macicy, a najpóźniej (w IV stadium) – nowotwory trzustki, wątroby oraz przełyku.(pap)
 
Ogólne Warunki Umów o udzielanie świadczeń - zmiany od 1 stycznia 2016 roku - SZKOLENIE
  • rzetelna i aktualna wiedza