Pytanie

Czy pacjent będący pod opieką poradni opieki paliatywnej może korzystać ze świadczeń udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki środowiskowej?

Czy pacjent będący pod opieką hospicjum domowego może korzystać ze świadczeń udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, innych przychodni specjalistycznych oraz pielęgniarki środowiskowej?

Odpowiedź

Pacjent, na rzecz którego udzielane są świadczenia paliatywne lub hospicyjne, i to w ramach poradni opieki paliatywnej lub też hospicjum domowego, uprawniony jest równocześnie do korzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej realizowanej zarówno przez lekarza, jak i pielęgniarkę oraz ze świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 3 zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 9 grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na świadczenia w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej Nr 73/2013/DSOZ, świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej udzielane w warunkach domowych, realizowane są we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz położną podstawowej opieki zdrowotnej. 

Jak stanowi z kolei § 8 ust. 4 pkt 2 zarządzenia Nr 73/2013/DSOZ, realizacja świadczeń zawartych w katalogu zakresów świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej dopuszczalna jest łącznie w szczególności ze świadczeniami określonymi w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Uwzględniając powyższe ustalenia w zakresie przepisów obowiązującego prawa i uzupełniając je dodatkowo o stwierdzenie, iż celem opieki paliatywnej i hospicyjnej pozostaje nade wszystko poprawa jakości życia pacjenta nieuleczalnie chorego oraz zapobieganie bólowi oraz łagodzenie cierpień, stwierdzić należy, że brak jest jakichkolwiek przeszkód do objęcia pacjenta, na rzecz którego udzielane są świadczenia opieki hospicyjnej domowej, podstawową opieką zdrowotną realizowaną przez lekarza, czy pielęgniarkę, czy też ambulatoryjną opieką specjalistyczną.

Podobnie zresztą, z uwagi na okoliczność, iż zgodnie z postanowieniami załącznika nr 2 do rozporządzenia ministra zdrowia z 29 października 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej "Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej" część III - "Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach ambulatoryjnych", poradnia opieki paliatywnej czynna jest co najmniej 3 dni w tygodniu po 2,5 godziny dziennie, w tym 1 dzień w godzinach popołudniowych - do godziny 18.00, sprawowanie opieki medycznej w pozostałej części bez wątpienia wymaga udziału lekarza oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. 

W takim stanie rzeczy za uzasadniony uznać należy wniosek o możliwości korzystania przez świadczeniobiorcę zarówno ze świadczeń opieki paliatywnej, jak i podstawowej opieki zdrowotnej.

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie.

Czytaj więcej komentarzy tego autora:

Lekarz POZ nie może wystawić skierowania na densytometrię>>>

Specjalista AOS może skierować do szpitala w celu wykonania biopsji >>>

Od 1 stycznia 2015 leczenie na podstawie karty onkologicznej bez skierowania >>>

Skierowania lekarskie: wyjaśniamy wątpliwości interpretacyjne >>>

Lekarz może przepisywać leki refundowane, gdy on lub placówka ma umowę z NFZ >>>

Artur Paszkowski

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, od 12 lat wykładowca w Katedrze Prawa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa ubezpieczeń zdrowotnych. Autor kilkudziesięciu artykułów i opracowań. Prowadził szkolenia dla organów administracji państwowej i przedsiębiorców z takich dyscyplin prawniczych jak prawo pracy, prawo cywilne oraz prawo podatkowe. Posiada kilkuletnią praktykę w obsłudze prawnej i podatkowej spółek prawa handlowego. Od trzech lat związany ze służbą zdrowia. Pasjonat kolarstwa, literatury i języków obcych. Współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer, z Serwisem Prawo i Zdrowie.