Stanowiska Rady będą dotyczyły między innymi leku Vargatef (nintendanib) stosowanego w terapii w skojarzeniu z docetakselem w leczeniu dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), w stadium zaawansowania IIIb/IV, o utkaniu gruczolakoraka lub jego miejscową wznową po chemioterapii pierwszego rzutu,  zgodnie z załączonym do zlecenia uzgodnionym projektem programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34)".

Rada wyda także opinię w sprawie leku Vesicare (bursztynian solifenacyny), stosowanego u pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego oraz leku Nasometin (mometasonum), stosowanego w leczeniu  objawów sezonowego alergicznego lub całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych i u dzieci w wieku 3 lat i starszych oraz w leczeniu polipów nosa u dorosłych w wieku co najmniej 18 lat.

Czytaj: Terapia spersonalizowana przedłuża życie chorych na raka płuca>>>

Opinia Rady będzie też dotyczyła leku Hitoff (pramipeksol), stosowanego w leczeniu objawów idiopatycznej choroby Parkinsona, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, czyli w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania-zjawisko „on-off").

Rada przygotuje także opinie w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w Charakterystyce Produktu leczniczego, zawierających substancje czynne: aprepitantum, atorvastatinum, lovastatinum, simvastatinum, azathioprinum, benazeprilum, candesartanum cilexetilum, enalaprilum, losartanum, quinaprilum, ramiprilum, spironolactonum, telmisartanum, valsartanum, diazepamum, lanreotidum.