Dopuszczalność przesłuchania lekarza jako świadka

Występowanie lekarza w charakterze świadka może zdarzyć się wielokrotnie i w różnych sytuacjach. Najczęściej możemy się z tym spotkać w postępowaniu karnym, rzadziej w cywilnym bądź administracyjnym....

27.03.2009

Środki ochrony prawnej - skarga do sądu okręgowego

Wyroki i postanowienia wydawane w postępowaniu odwoławczym przez Krajową Izbę Odwoławczą powinny być kontrolowane przez czynnik sądowy. Temu właśnie służy instytucja skargi do Sądu Okręgowego na...

06.03.2009

Komisja bioetyczna

Z uwagi na rozpowszechnienie badań nad nowymi produktami leczniczymi, wymagającymi kontroli ich skuteczności, oraz towarzyszący im postęp techniczny, wymuszone zostało stworzenie prawnych uregulowań,...

16.01.2009

Prawo pacjenta do poszanowania intymności

Prawo do poszanowania intymności należy do sfery życia prywatnego pacjenta. Intymność odnosi się zarówno do samej osoby pacjenta - do jego sfery życia wyłącznie osobistego, poufnego, jak i do...

19.12.2008