Odpłatność za leki

Bezpłatne zaopatrzenie w lekiŚwiadczeniom zdrowotnym z ubezpieczenia zdrowotnego towarzyszy często konieczność zapewnienia choremu leków. W przypadku leczenia w szpitalu, obok świadczeń zdrowotnych...

10.10.2008

Recepty - zasady wystawiania

Lekarz może aplikować swoim pacjentom środki farmaceutyczne i materiały medyczne bezpośrednio, podczas gdy pacjent podlega hospitalizacji w zakładzie opieki zdrowotnej, lub też przepisywać je...

05.09.2008