Badając zasadność zarzutu dotyczącego naruszenia konstytucyjnego wymagania ustawowej formy...
21.12.2014
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło nową listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego...
21.12.2014
Blisko 2,7 mln zł wyda do końca 2014 roku i w roku 2015 szpital psychiatryczny w Radomiu na wymianę...
21.12.2014
Dantex Med, prowadzący placówki ambulatoryjne w Warszawie, zmienił nazwę na Medi Partner. W roku...
21.12.2014
Dyrekcja szpitala im. Jurasza w Bydgoszczy chce, by 300 pracowników przeszło do firmy...
21.12.2014
Lekarze zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim i Kolegium Lekarzy Rodzinnych nie osiągnęli w...
21.12.2014
Liczba ludzi, którzy zmarli w następstwie epidemii eboli w Afryce Zachodniej, wzrosła do 7373...
20.12.2014
Wiceszefowa Sejmowej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera (PO) zostanie nowym wiceministrem zdrowia...
20.12.2014
Zmiana formy organizacyjno-prawnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej choć ważna...
20.12.2014
2191 pacjentom dotkniętym chorobami układu krążenia tylko w roku 2014 specjaliści z Centrum...
20.12.2014
W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi problemów w dostępie do świadczeń zdrowotnych osób...
20.12.2014
Centrum Onkologii w Warszawie nie spodziewa się nagłego wzrostu liczby pacjentów wskutek wejścia w...
20.12.2014
Nie dogadaliśmy się - jeszcze długa droga przed nami. Gdy pojawi się projekt rozporządzenia, będzie...
19.12.2014
Główny Inspektor Farmaceutyczny uchylił decyzję nr 45/WC/2014 z 20 listopada 2014 roku w sprawie...
19.12.2014
Premier Ewa Kopacz przyjęła dymisje dwóch wiceministrów zdrowia: Cezarego Rzemka i Aleksandra...
19.12.2014
Około 5 tysięcy pudełek życia, w których starsze samotne osoby będą mogły umieścić informacje...
19.12.2014
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła, że w trakcie syryjskiej wojny domowej ponad mln osób...
19.12.2014
Sms-y przesyłane na numer alarmowy 112 będą przekazywane do właściwych terytorialnie centrów...
19.12.2014
Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli prawa farmaceutycznego. Ma ona zwiększyć kontrolę nad...
19.12.2014
Zapewnienie podjęcia działań ratowniczych w czasie dojazdu poniżej kwadransa dla 80 procent...
19.12.2014
Nie finansując leku o nazwie pertuzumab kobietom z zaawansowanym rakiem piersi HER2-dodatnim...
19.12.2014
Uzyskanie informacji o częstości występowania i rodzajach wrodzonych wad rozwojowych oraz...
19.12.2014
22 grudnia 2014 roku odbędzie się 45 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną...
19.12.2014
Faktura nie jest częścią dokumentacji medycznej, również tej o charakterze dodatkowym, i nie może...
19.12.2014
W Olsztynie ruszył proces lekarki oskarżonej o sporządzenie fałszywej opinii dla prokuratury....
19.12.2014
Można udostępnić dokumentację medyczną szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do celów...
19.12.2014
W warszawskim Instytucie Psychiatrii i Neurologii przy ulicy Jana III Sobieskiego została otwarta...
19.12.2014
Będę zdeterminowany, aby pakiet onkologiczny wprowadzić, niezależnie od politycznych emocji...
19.12.2014
Akustyczna analiza głosu i mowy pozwala na wczesne wykrycie choroby Alzheimera - poinformowali...
19.12.2014
Przekazanie dodatkowego miliona złotych na wynagrodzenia w biurze Rzecznika Praw Pacjenta - zakłada...
18.12.2014