30 listopada 2015 roku odbędzie się 36 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego między...
19.11.2015
Ortopedzi ze Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu przeprowadzili największą w...
19.11.2015
Ponad 31,6 mln zł kosztowało utworzenie i wyposażenie ośrodka analizy zagrożeń cywilizacyjnych i...
19.11.2015
Papierosy pali około 9 mln Polaków, w tym aż 3,5 mln kobiet. Palenie tytoniu to główna przyczyna...
19.11.2015
Zmieniła się definicja lekarza uzdrowiskowego. Może być nim nie tylko lekarz specjalista w zakresie...
19.11.2015
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że dla ponad 90 procent leków, w sprawie których decyzje...
19.11.2015
W roku 2016 powinny się odbyć konkursy organizowane przez NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej...
19.11.2015
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła...
19.11.2015
ONZ szacuje, że 2,4 mld ludzi nie może liczyć na właściwe warunki sanitarne, a prawie miliard nie...
19.11.2015
Studenci, którzy podejmowali pracę i już ją zakończyli, powinni sprawdzić, czy są ubezpieczeni....
19.11.2015
Ministerstwo Zdrowia zakończyło nabór wniosków w konkursie dotyczącym pilotażowego projektu...
19.11.2015
Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 57/WC/2015 wycofał z obrotu na terenie całego kraju...
19.11.2015
Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 58/WC/2015 wycofał z obrotu na terenie całego kraju...
18.11.2015
Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 59/WC/2015 wycofał z obrotu na terenie całego kraju...
18.11.2015
Z expose premier Beaty Szydło nie wynikało, że celem nowego rządu będzie zwiększenie środków...
18.11.2015
W ostatnich latach nastąpił w naszym kraju niewielki spadek umieralności na Przewlekłą Obturacyjną...
18.11.2015
Służba zdrowia nie może być nastawiona na zysk; nie ma innego sposobu niż powrót do jej...
18.11.2015
Sama zmiana finansowania systemu opieki zdrowotnej nie poprawi dostępności i jakości świadczeń ani...
18.11.2015
Prokuratura Apelacyjna w Katowicach oskarżyła byłego dyrektora szpitala wojewódzkiego w Rybniku o...
18.11.2015
Trzy szpitale uruchomią w 2015 roku Małopolski System Informacji Medycznej, który pozwoli pacjentom...
18.11.2015
17 listopada 2015 opublikowana została w Dzienniku Ustaw nowelizacja ustawy o Państwowym...
18.11.2015
Telemedycyna to krótsze kolejki do lekarzy, oszczędności, większy komfort i bezpieczeństwo...
18.11.2015
W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, po raz pierwszy w Polsce odbył się zabieg implantacji stentu...
17.11.2015
Podczas tegorocznej kampanii w Mobilnej Kardiologicznej Poradni Servier przebadano 1697 osób, w tym...
17.11.2015
Operację jednoczesnego przyszycia dwóch dłoni 24-letniemu mężczyźnie z województwa łódzkiego...
17.11.2015
Leki stosowane w leczeniu zaawansowanych nowotworów oraz szczepionkę zapobiegającą sześciu chorobom...
17.11.2015
Brak powszechnej wiedzy o możliwościach zastosowania rozwiązań telemedycznych oraz niedostatek...
17.11.2015
Korzystanie z dostawek powinno być rozwiązaniem awaryjnym w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia...
17.11.2015
W publikacji kompleksowo omówiono prawne aspekty wytwarzania, wprowadzania do obrotu i dystrybucji...
17.11.2015
Około 30 procent dzieci, które rodzą się każdego roku w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach...
17.11.2015