Regulacja ta standaryzuje ścieżkę decyzji medycznej skutkującej odmową przyjęcia dziecka do szpitala, poprzez wzmocnienie jej merytorycznego wymiaru. Powyższe wzmocnienie będzie wyrażało się w obligatoryjnej konsultacji tej decyzji z ordynatorem lub jego zastępcą, co ma stanowić mechanizm prewencyjny przed wadliwą, czyli nieuzasadnioną odmową przyjęcia dziecka do szpitala.

Realizacja zapisów rozporządzenia może jednak sprawiać trudności w ich efektywnej realizacji.

Dlaczego wprowadzono te przepisy? Jakie są przesłanki odmowy przyjęcia dziecka do szpitala w świetle tych regulacji? W jaki sposób realizować tę procedurę oraz jak należy ją prawidłowo dokumentować?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w komentarzu praktycznym w LEX Ochrona Zdrowia. Aby poznać pełne możliwości jakie daje LEX Ochrona Zdrowia – pobierz bezpłatną prezentację programu - http://www.produkty.lex.pl/ochrona-zdrowia/