- Narodowy Fundusz Zdrowia chce premiować jakość i dostępność świadczeń, a jednym z narzędzi oceny ma być opinia pacjentów dotycząca opieki i usług – podkreśla prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk. Jak wyjaśnia, w przyszłości może być to jedno z kryteriów przy określaniu tzw. wskaźnika korygującego, umożliwiającego dodatkowe finansowanie, rodzaj premii dla najlepiej ocenianych podmiotów.

Ankieta skierowana jest wyłącznie do pacjentów,  a udział w niej jest dobrowolny. Zakłada się, że począwszy od 2016 roku ankieta będzie przeprowadzana cyklicznie. Analiza uzyskanych na podstawie ankiet informacji umożliwi opracowanie takich rozwiązań, które usprawnią organizację udzielania świadczeń. Wnioski mogą zostać - w miarę możliwości - przeformułowane na konkretne zalecenia usprawniające funkcjonowanie placówek medycznych.

Pilotaż programu przewiduje przeprowadzenie ankiety skierowanej do pacjentów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy skorzystali ze świadczeń POZ (z wyłączeniem nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej). 

Czytaj: Lewiatan proponuje zmiany w formularzu badania satysfakcji pacjentów>>>

W ramach pilotażu od 5 do 30 listopada 2015 roku anonimowa ankieta została udostępniona pacjentom w formie elektronicznej na stronie internetowej Funduszu, a także w formie papierowej w punktach obsługi pacjentów w siedzibach oddziałów wojewódzkich NFZ oraz ich delegatur.

Ankieta składa się z 22 pytań, które dotyczą głównie kwestii organizacji udzielania świadczeń, takich jak na przykład tego, co jest najważniejsze podczas korzystania ze świadczeń, czy w sposób zrozumiały udzielane są informacje o stanie zdrowia, trybie i sposobie leczenia oraz dostępności do rejestracji telefonicznej.

Formularz ankiety uwzględnia większość uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji z zainteresowanymi środowiskami. Projekt  przekazano do 63 organizacji i instytucji między innymi do uczelni medycznych, środowisk i organizacji skupiających pacjentów, konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz pielęgniarstwa rodzinnego, a także organizacji skupiających lekarzy POZ.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł