Podejmując od 2012 roku kwestię finansowania świadczeń psychiatrycznych, Rzecznik dostrzega pewne zmiany. W porównaniu z rokiem 2014 wartość środków na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień ujętych w planie NFZ na rok 2015 jest wyższa o ponad 46 tys. zł. Zwiększenie wartości środków na ten rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej nastąpił dzięki uruchomieniu rezerwy migracyjnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dodatkowo we wrześniu 2015 roku Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – do kompetencji której od 1 stycznia 2015 roku należy wycena świadczeń opieki zdrowotnej – obwieściła taryfy świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Z obwieszczenia tego wynika, że nastąpił niewielki wzrost wyceny między innymi ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, świadczeń psychiatrii środowiskowej oraz szpitalnej opieki psychiatrycznej.

Czytaj: Rzecznik Praw Dziecka: trzeba zwiększyć finansowanie psychiatrii dzieci i młodzieży>>>

Według Rzecznika zmiany te dają nadzieję na poprawę wyceny procedur psychiatrycznych, jednak kwestia nadal jest przedmiotem zainteresowania. Mając to na uwadze Rzecznik skierował do Prezesa NFZ wystąpienie z prośbą o informację na temat dalszych planów dotyczących finansowania świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.