Wycofane zostały następujące serie surowca: 

numer serii: 20815, data ważności: 02.2016

numer serii: 40915, data ważności: 03.2016

27 listopada 2015 roku do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła decyzja własna podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu podanych serii surowca. Jej powodem były negatywne skutki badań przeprowadzonych przez Laboratorium Kontroli Jakości Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie, czyli wynik poza specyfikacją w zakresie parametru jałowość oraz przewodność, uzyskany dla serii 20815 oraz wynik poza specyfikacją w zakresie parametru przewodność, uzyskany dla serii 40915.

Mając do na uwadze, Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął powyższą decyzję.