Erasmus po szwajcarsku

Kamila Jędrzejewska i Agnieszka Mielczarek to studentki trzeciego roku Politechniki Łódzkiej, kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. W tym roku akademickim uczestniczą w programie wymiany...

06.05.2014

Druga edycja konkursu Tax Battle

Wydarzenia

Podatkowe Koło Naukowe Advisor działające przy Instytucie Finansów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego organizuje 2 edycję Ogólnopolskiego Konkursu Podatkowego Tax Battle. W...

06.05.2014

NRA w sporze z ministrem o prawo wpisu na listę

Naczelna Rada Adwokacka walczy z projektem zmian w prawie o adwokaturze autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Nowelizacja dotyczy przeniesienia kompetencji do wydawania decyzji merytorycznych w...

06.05.2014

7,5 mln zł wydanych nieprawidłowo na stypendia

Z dotacji na pomoc studentom wydano nieprawidłowo 7,5 mln zł w latach 2010-2013 - wynika z kontroli CBA, przeprowadzonej w resorcie nauki. Ministerstwo nauki potwierdza wyniki kontroli i uspokaja, że...

06.05.2014

Legitymacja studencka z funkcją karty debetowowej

Getin Bank wprowadza innowację polegającą na wyposażeniu legitymacji studenckiej w funkcję karty debetowej. Rozwiązanie pozwoli na jednoczesne korzystanie ze standardowych możliwości legitymacji w...

05.05.2014

21 maja rusza „Start do kariery”

Z badań wynika, że zatrudnionych jest nieco ponad 70 proc. absolwentów i studentów szkół wyższych. Sytuacja na rynku pracy powoduje, że młodzi ludzie, poszukując zatrudnienia, są gotowi na daleko...

05.05.2014

Współczesne wymogi rynku pracy tematem debaty na UKSW

Wydarzenia

Koło Naukowe Studentów Socjologii wraz z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową Praca dla wybranych? Dzisiejsze...

05.05.2014

Wpis możliwy z zagranicznym dyplomem

Nie można odmówić wpisu na listę prawników osobie, która uzyskała tytuł w innym państwie członkowskim.Tak zadecydował Trybunał Sprawiedliwości UE.

04.05.2014

Fala młodych prawników zmienia sytuację na rynku

Z roku na rok systematycznie przybywa młodych adwokatów i radców prawnych. Co roku obie aplikacje zaczyna ok. 5 tys. nowych osób. Zdawalność egzaminów zawodowych z kolei kształtuje się średnio na...

04.05.2014

Praca na uczelni alternatywą dla aplikacji

Remigiusz Rabiega asystent w Katedrze Prawa Karnego na UniwersytecieSzczecińskim od 2010 roku. Prywatnie także kapelmistrz w świebodzińskiej orkiestrze W wywiadzie przeprowadzonym przez Bartłomieja...

03.05.2014

Minister ocenia zmiany w szkolnictwie wyższym

Minister Lena Kolarska Bobińska w najnowszym wpisie na rządowym blogu ocenia zmiany jakie dokonały się w polskim szkolnictwie wyższym na przestrzeni ostatniej dekady. Pozytywnie zaopiniowała wpływ...

03.05.2014

Debata oksfordzka między UKSW i UW

Wydarzenia

Debata oksfordzka jest to wydarzenie cykliczne, którego przebieg jest wzorowany na debatach odbywających się na Uniwersytecie Oksfordzkim. Drużyny wcześniej otrzymują temat debaty oraz określenie...

03.05.2014

Szkolenie z dziennikarstwa śledczego

Wydarzenia

Dziennikarstwo śledcze to wykrywanie i publiczne ujawnianie przestępstw, godzących w porządek życia publicznego i stanowiących jego patologię, np. korupcji na szczeblu władz centralnych....

03.05.2014