O wysokiej randze organizowanego wydarzenia przesądza przede wszystkim dobór prelegentów oraz gości, m.in. pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego i pozostałych szczecińskich uczelni, badaczy reprezentujących inne ośrodki akademickie z Polski i zagranicy oraz przedsiębiorców – liderów biznesu regionalnego i zagranicznego współpracujących z firmami na Pomorzu Zachodnim.

Organizatorzy liczymą, że tematyka konferencji – tak aktualna na Pomorzu Zachodnim – pozwoli nie tylko na spotkanie władz województwa zachodniopomorskiego i miasta Szczecina z władzami krajów skandynawskich oraz środowiskiem akademickim i biznesowym basenu Morza Bałtyckiego, lecz również na wymianę praktycznych doświadczeń i wytyczenie kierunku wspólnych działań na przyszłość. Konferencja przybrała formę cyklu sesji naukowych i paneli dyskusyjnych, skierowanych zarówno do szerokiego grona specjalistów, jak i wszystkich osób zainteresowanych proponowaną tematyką. 

Organizatorzy planują wydanie tomu pokonferencyjnego wzbogaconego o streszczenia artykułów w języku angielskim, niemieckim i w jednym z języków skandynawskich. Publikacja będzie rozsyłana do polskich i zagranicznych ośrodków naukowych i bibliotek oraz do firm biznesowych związanych z przedsiębiorczością na Pomorzu Zachodnim.

Zachęcamy Państwa do udziału w tym przedsięwzięciu. Międzynarodowy charakter konferencji i jej otwarta tematyka przyczynią się do wzrostu znaczenia województwa zachodniopomorskiego w łączącej się naukowo, gospodarczo i kulturowo Europie.


Program ramowy:

21.11.2013 r. – Sala Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego
16.00 - 17.30 DEBATA z moderatorem nt.: SKANDYNAWISTYKA SZANSĄ ROZWOJU MIASTA I REGIONU

22.11.2013 – Wydział Filologiczny
9.30 - 11.30 Obrady w sesjach panelowych (część 1: obszary językowo-kulturowe)
11.30 - 12.00 przerwa 
12.00 - 14.00 Obrady w sesjach panelowych (część 2: obszary ekonomiczno-prawne)

23.11.2013 – Wydział Filologiczny
9.30 – 10.30 Promocja wybranych publikacji z zakresu kontaktów językowo-kulturowych: Polska-Skandynawia-Niemcy (część 1)
10.30 – 11.00 przerwa 
11.00 – 12.00 Promocja wybranych publikacji z zakresu kontaktów językowo-kulturowych: Polska-Skandynawia-Niemcy (część 2).

Źródło: Newsletter US