Kinga Mierzyńska: Co miało wpływ na podjęcie przez Pana takiej ścieżki zawodowej?
Jakub Pilch:
Zainteresowanie polityką zagraniczną, dotychczasowe doświadczenie zawodowe, ciekawość świata oraz chęć robienia czegoś jednocześnie interesującego i pożytecznego dla swojego kraju.

K.M.: Czy istnieją konkretne wymagania, które należy spełnić, aby dostać się na aplikację dyplomatyczno-konsularną?
J.P.:
Tak, są one szczegółowo określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną.(Dz. U. z dnia 31 lipca 2002 r.).

K.M.: Czym zajmuje się aplikant w praktyce? Jakie umiejętności nabywa podczas aplikacji?
J.P.:
Aplikacja dyplomatyczno-konsularna składa się z 3 części: półrocznej części teoretycznej, w ramach której aplikanci nabywają wiedzę niezbędną do pracy w MSZ, trzymiesięcznego stażu w ministerstwie, gdzie zapoznają się z pracą w centrali, a następnie trzymiesięcznego stażu w placówce zagranicznej, gdzie mają możliwość poznać specyfikę pracy dyplomaty za granicą.

K.M.: Istotną kwestią dla aplikanta jest umiejętność posługiwania się językami obcymi. Czy kandydat potrzebuje konkretnych certyfikatów potwierdzających ich znajomość?
J.P.:
By móc ubiegać się o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną należy posiadać poświadczoną znajomość dwóch języków obcych na poziomie C1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych znajomość języków potwierdzają:
1) dyplom ukończenia w Polsce:
a) studiów wyższych zawodowych lub magisterskich na kierunku filologia w zakresie języków obcych lub lingwistyki stosowanej,
b) Krajowej Szkoły Administracji Publicznej z wpisem potwierdzającym znajomość danego języka obcego;
2) dyplom ukończenia za granicą studiów wyższych magisterskich lub zawodowych - w odniesieniu do języka wykładowego, a także w odniesieniu do innych języków obcych, których znajomość potwierdzona została w trakcie studiów zdaniem egzaminu, traktowanego w państwie, w którym odbywały się studia, jako egzamin państwowy;
3) zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym: w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, w Ministerstwie Obrony Narodowej - od poziomu 3333 według STANAG 6001, w Agencji Wywiadu;
4) certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w wyniku przeprowadzonego lingwistycznego postępowania sprawdzającego – poziom zaawansowany;
5) certyfikaty wydane przez instytucje stowarzyszone w Association of Language Testers in Europe (ALTE) - poziomy 4 (C1) i 5(C2). Z pewnością znajomość języka rzadkiego zwiększa prawdopodobieństwa wyjazdu w przyszłości na placówkę w kraju, gdzie ów język jest używany.

K.M.: Jakie możliwości ma aplikant na rynku pracy po pozytywnym zdaniu egzaminu dyplomatyczno-konsularnego?
J.P.:
Osoba, która zdała egzamin dyplomatyczno-konsularny staje się członkiem służby zagranicznej i pracuje w MSZ pod warunkiem pomyślnego przejścia postępowania sprawdzającego, które skutkuje wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa. Ponadto dla pracowników MSZ istnieje możliwość startowania w wielu konkursach o stanowiska w organizacjach międzynarodowych.

K.M.: Jak zachęciłby Pan studentów kierunków prawno-ekonomicznych do odbycia aplikacji dyplomatyczno-konsularnej? Czy praca dyplomaty jest w dzisiejszych czasach zawodem atrakcyjnym?
J.P.:
Praca w dyplomacji jest bardzo ciekawą alternatywą wobec pracy w korporacji, szczególnie dla osób, które lubią zmiany, wyzwania oraz nie boją się świata. Pracując w dyplomacji ma się możliwość nie tylko uczestniczenia w czymś niezwykłym, dostępnym dla niewielu, ekscytującym, lecz również pogłębić swoją wiedzę, poznać świat i mieć możliwość stale uczyć się i rozwijać.


Kinga Mierzyńska - Ambasadorka portalu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej ogłasza uzupełniający nabór w ramach konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2014!  Rozpoczęcie aplikacji planowane jest w marcu 2014 r. Maksymalna liczba kandydatów, którzy mogą być przyjęci na aplikację: 9. Miejsce wykonywania pracy: Warszawa. Początek konkursu (część pisemna): 4 luty 2014 r. Więcej informacji na stronie MSZ.