Wydarzenie odbędzie się we wtorek 26 listopada 2013 r. od godz. 10 w Bibliotece Uniwersyteckiej (Głównej) UMK. Wstęp dla wszystkich jest bezpłatny!

Szczególnie ciekawy będzie pierwszy blok konferencji poświęcony organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. W wystąpieniach położony zostanie nacisk na egzekwowanie ich działalności wobec podmiotów takich jak przedsiębiorcy i konsumenci treści. Całość okraszona zostanie debatą naukowców, adwokatów i studentów na temat prawniczej interpretacji zajść w jednym z poznańskich klubów, które miały miejsce w październiku bieżącego roku.

Drugi blok konferencji będzie dotyczył obrotu dobrami kultury w zdigitalizowanym świecie. Szczególnie ciekawie zapowiada się wystąpienie prof. dr hab. Andrzeja Adamskiego pt. "Ochrona majątkowych praw autorskich  w cyberprzestrzeni – aspekty prawne związane z wymianą plików w Internecie."

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie internetowej SKNPNT.

Link do wydarzenia na Facebooku.

Patronem honorowym wydarzenia jest Biblioteka Unwiersytecka w Toruniu. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem sprawuje prof. dr hab. Andrzej Adamski. Działania naszego Koła wspiera również Kancelaria Adwokacka Henclewski &Wyjatek.