W poniedziałek 18 listopada można było spotkać się z przedstawicielami zawodów prawniczych - adwokatem i radcą prawnym. Od godziny 12-14 w czytelni WPiA UMCS odbył się warsztat z umiejętności miękkich.

We wtorek 19 listopada, już od godziny 9.30 studenci mogli brać udział w warsztatach z arbitrażu, których tematem  było "Sądownictwo polubowne alternatywą dla sądownictwa państwowego". Wspomniane warsztaty zostały przeprowadzone przez przedstawiciela z Europejskiego Centrum Arbitrażu - niezależnej, niepolitycznej oraz nienastawionej na zysk organizację społeczną, prowadzącą działalność edukacyjną, informacyjną oraz naukową, związaną z arbitrażem.

We wtorek również można było spotkać się z prawnikiem praktykiem. Gościem spotkania był syndyk Edward Kaczor, radca prawny. Ostatnim punktem programu na wtorkowej liście był warsztat z retoryki, który odbył się w czytelni KULu.

Na środę zostało zaplanowane wyjście do aresztu śledczego. Od 11.30 można było wziąć udział w warsztacie z pisania pism procesowych w sprawach cywilnych, a od 13.30 w warsztacie z rekrutacji do korporacji. Ostatni warsztat przeprowadził Grzegorz Kryj - osoba z 20 letnim doświadczeniem w biznesie, z czego przez ostatnie 10 lat pełniący funkcję dyrektora finansowego grupy spółek będących na liście 1000 największych przedsiębiorstw dziennika "Rzeczpospolita".

Punktem kulminacyjnym Dni Edukacji Prawniczej była Prawnicza Akademia Filmowa, w ramach której studenci mogli obejrzeć film "Prestiż".

Autorką artykułu jest Natalia Kurek, Ambasador Student.lex.pl na UMCS.