PE oferuje różne rodzaje staży i wizyt naukowych w Sekretariacie Generalnym. Chce przez to wnieść...
Ewa Kapusta
18.07.2013
24 maja 2013 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II studenci WPPKiA KUL mieli...
Ewa Kapusta
18.07.2013
Wydarzenia
Projekt nowelizacji przepisów, zakłada m.in. podział na uczelnie akademickie i zawodowe oraz...
Ewa Kapusta
18.07.2013
Marek Wroński, członek Zespołu ds. Dobrych Praktyk Akademickich MNiSW, według ustaleń komisji WUM,...
Ewa Kapusta
17.07.2013
Według ekspertów rynku pracy maturzyści przy wyborze uczelni powinni kierować się własnymi...
Ewa Kapusta
17.07.2013
Większość uczelni zakończyło już rekrutację. Do najpopularniejszych kierunków wybieranym przez...
Ewa Kapusta
16.07.2013
Kryminologia jest jednym z dziewięciu nowych kierunków uruchomionych w tym roku przez Uniwersytet...
Ewa Kapusta
16.07.2013
Popularność prawa wśród maturzystów nie maleje. Jednak, do najbardziej obleganych wydziałów nie...
Ewa Kapusta
16.07.2013
Uczelnia nie pobiera opłat na pierwszym roku na drugim kierunku studiów. Każdy student ma więc...
Ewa Kapusta
16.07.2013
Co do zasady, stypendia za wyniki w nauce są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od...
Edyta Zaniewicz
15.07.2013
Konkurs Prac Młodych Naukowców UE (EUCYS), prowadzony jest przez Komisję Europejską od 1989 roku....
Ewa Kapusta
15.07.2013
Wydarzenia
MNiSW chce zwiększyć skalę wykorzystywania przez firmy osiągnięć krajowych naukowców. Sposobem na...
Ewa Kapusta
15.07.2013
W trzecim ogólnopolskim konkursie dla najlepszych kół naukowych i innych organizacji studenckich,...
Ewa Kapusta
15.07.2013
Wydarzenia
Ratusz ma w planach utworzenie portalu internetowego dla bydgoskich uniwersytetów. Jego celem...
Ewa Kapusta
15.07.2013
Ponadto, 38 proc. imigrantów w Wielkiej Brytanii może się pochwalić wyższym wykształceniem, wobec...
Ewa Kapusta
15.07.2013
Ruszyła IV edycja Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową o tematyce...
Ewa Kapusta
13.07.2013
Wydarzenia
Ankieta przeprowadzona wśród absolwentów Uniwerystetu Ekonomicznego z rocznika 2011 wykazała, że...
Ewa Kapusta
13.07.2013
W dniach 16 - 17 października 2013 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, odbędzie...
Ewa Kapusta
12.07.2013
Wydarzenia
Wrocławskie uczelnie ogłaszają pierwsze listy przyjętych kandydatów. Idzie niż, więc zgłosiło się...
Ewa Kapusta
12.07.2013
Europejskie uniwersytety muszą otworzyć się na świat. Muszą aktywnie promować międzynarodową...
Ewa Kapusta
12.07.2013
Wszystkie trzy polskie zespoły biorące udział w 11. edycji konkursu informatycznego dla studentów...
Ewa Kapusta
12.07.2013
Wydarzenia
Zdecydowanej większości uczelni udało się stosunkowo bezboleśnie wypracować porozumienia między...
Ewa Kapusta
12.07.2013
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego...
Grzegorz Bieńdak
11.07.2013
W dniach 25 sierpnia - 2 września 2013 w Batumi, zostanie zrealizowany unikalny projekt mający na...
Ewa Kapusta
11.07.2013
3 grudnia 2013 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przeprowadzi w różnych ośrodkach na całym...
Ewa Kapusta
11.07.2013
Wydarzenia
Prywatne szkoły wyższe odczuwają skutki niżu demograficznego. Niektóre małe szkoły, którym nie uda...
Ewa Kapusta
11.07.2013
W społecznej ocenie formalne wykształcenie jest istotną - choć nie najważniejszą determinantą...
Ewa Kapusta
10.07.2013
W ramach projektu Wzmacnianie kontrolnej roli władzy sądowniczej w systemie równowagi organów...
Ewa Kapusta
10.07.2013
Zamiast wakacji 3 miesiące strzelania, musztry i wkuwania regulaminów wojskowych. 220 osób...
Ewa Kapusta
10.07.2013
Siedem na dziesięć osób, które nie zdały egzaminu zawodowego na adwokata lub radcę prawnego,...
Mariusz Piskur
09.07.2013