UMCS jako pierwsza lubelska uczelnia otworzył swoje biuro informacyjne we Lwowie. Dyżuruje tam...
Ewa Kapusta
05.08.2013
Właśnie zostałeś studentem Wydziału Prawa i Administracji? Nie wiesz jak odnajdziesz się w nowym...
Ewa Kapusta
02.08.2013
Pewna uczelnia w województwie lubuskim zażądała od studenta zwrotu stypendium ponad 3 tys. zł....
Ewa Kapusta
02.08.2013
Ambitni studenci i absolwenci elitarnych zachodnich uczelni założyli The Kings Foundation.Chcą...
Ewa Kapusta
02.08.2013
Maturzyści zamierzający na jesieni rozpocząć studia w Niemczech muszą liczyć się z ostrzejszymi...
Ewa Kapusta
02.08.2013
Na wielu uczelniach publicznych są jeszcze wolne miejsca na bezpłatnych studiach stacjonarnych....
01.08.2013
Naukowcy i studenci z dziesięciu uczelni europejskich wezmą udział w letniej szkole poświęconej...
Ewa Kapusta
01.08.2013
Lepiej przygotowani maturzyści, więcej zarejestrowanych kandydatów, nie spada zainteresowanie...
Ewa Kapusta
01.08.2013
W średniowieczu komornik był wysokim urzędnikiem książęcym, który pełnił określone funkcje...
Ewa Kapusta
01.08.2013
Przedmiotem Konkursu jest napisanie referatu o tematyce poruszanej podczas konferencji dot....
Ewa Kapusta
01.08.2013
Wydarzenia
Resort nauki kolejny raz chce zmienić zasady przyznawania stypendium dla najlepszych studentów....
Ewa Kapusta
01.08.2013
Pod koniec czerwca na listach bezrobotnych w urzędach pracy widniały blisko 243 tys. osób mających...
Ewa Kapusta
01.08.2013
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni...
Ewa Kapusta
31.07.2013
Wydarzenia
Aż dwóch na pięciu Polaków posługuje się wyłącznie językiem ojczystym. To zła wiadomość dla...
Ewa Kapusta
31.07.2013
Demaskowanie plagiatów w niewielkim stopniu przyczyni się do wyrugowania nieuczciwych autorów. Może...
Ewa Kapusta
31.07.2013
7 proc. młodych Polaków wyraźnie dostrzega, że nauka przyczynia się do poprawy jakości codziennego...
Ewa Kapusta
31.07.2013
Niemiecki trendence Institut co roku bada w całej Europie nastroje studentów dotyczące rynku pracy....
Ewa Kapusta
30.07.2013
Uczelnia ma dziesięć lat na dochodzenie od byłego studenta zapłaty czesnego - orzekł Sąd Okręgowy w...
Ewa Kapusta
30.07.2013
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Hunan Agricultural University z Changsha w Chinach...
Ewa Kapusta
30.07.2013
Nadrzędnym celem edukacji powinno być takie ukształtowanie młodego człowieka, żeby sam mógł...
Ewa Kapusta
30.07.2013
Przewodniczący niemieckiego Bundestagu Norbert Lammert (CDU) został oskarżony przez anonimowego...
Ewa Kapusta
30.07.2013
Centrum Prawa Międzynarodowego im. Lauterpachta na Uniwersytecie w Cambridge ogłosiło kolejny nabór...
Ewa Kapusta
30.07.2013
ZUS stoi na stanowisku, że po obronie pracy licencjackiej trzeba opłacać składki od wynagrodzenia...
Ewa Kapusta
30.07.2013
Jedni mówią o 20, inni o 30 proc. - tyle prac licencjackich czy magisterskich jest pisanych na...
Ewa Kapusta
29.07.2013
Kierując się wolą wspierania i promowania osiągnięć najlepszych studentów Polska Fundacja Prawa...
Ewa Kapusta
29.07.2013
Wydarzenia
W najbliższych siedmiu latach niż wymiecie z polskich szkół wyższych nawet 800 tysięcy studentów....
Ewa Kapusta
29.07.2013
Słuchacze kolegiów nauczycielskich będą mogli potwierdzić swoje kompetencje na uczelniach -...
Ewa Kapusta
29.07.2013
Jeśli państwo w czasie niżu demograficznego nie zmniejszy nakładów na szkolnictwo wyższe, jest...
Ewa Kapusta
29.07.2013
UMCS manipuluje danymi dotyczącymi kandydatów na studia. Uniwersytet twierdzi, że w stosunku do...
Ewa Kapusta
29.07.2013
Sąd Rejonowy w Lublin-Zachód nie rozpoznał w piątek sprawy prof. KUL ks. Stanisława T. oskarżonego...
Ewa Kapusta
29.07.2013