Ministerstwo wydało decyzję w sprawie przyznania dotacji statutowej Narodowemu Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Centrum złożyło skargę na decyzje do WSA. Skarga dotyczyła dotacji na utrzymania potencjału badawczego, która jest najważniejsza w budżecie placówki. Zdaniem Centrum kwota przyznanych środków została niepoprawnie wyliczona. W konsekwencji otrzymało ono o jedną piątą mniej pieniędzy niż przed rokiem. 

Zdaniem ministerstwa, Centrum spadło do niższej kategorii ponieważ został do niego włączony Instytut Energii Atomowej „Polatom”. Placówka uważa, iż taka operacja nie powinna mieć wpływu na jej ocenę. 
 
WSA ocenił, iż stanowisko Centrum jest prawidłowe. Ministerstwo już przyznało dodatkowe 7 mln złotych (do wcześniejszych 13,5 mln złotych), jednak zamierza wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
 
Sygnatura akt: V SA/Wa 2024/12