"Nie będzie przesadą stwierdzenie, że stanowicie Państwo elitarną grupę najlepszych absolwentów wydziałów prawa wyższych uczeni w  Polsce”, powiedział wiceminister sprawiedliwości Stanisław Chmielewski.

 
„W Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury będziecie Państwo pobierać naukę, która – zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym – przygotuje Państwa do wykonywania w przyszłości zawodu referendarza sądowego, asystenta sędziego czy też asystenta prokuratora. Minister Sprawiedliwości dołoży wszelkich starań, ażeby po  pomyślnym zakończeniu szkolenia na aplikacji ogólnej znaleźli Państwo zatrudnienie w  sądach powszechnych na stanowiskach asystenckich”, mówił Chmielewski. Dodał także, że część osób będzie w przyszłości wykonywać zawód sędziego i prokuratora – „służby wymagającej, ale dającej też wiele satysfakcji”.
 
W inauguracji wzięli udział m.in. prokurator generalny – Andrzej Seremet oraz prezes Sądu Najwyższego (kierujący Izbą Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych) – prof. dr hab. Walerian Sanetra, a także wiceminister sprawiedliwości Stanisław Chmielewski. 
 
 Konkursu na aplikację ogólną odbył się w 2012 r. Do jego pierwszego etapu przystąpiło ponad 1700 osób, do drugiego zostało dopuszczonych 385 osób. Ostatecznie zostało przyjętych tylko nieco ponad 200 osób.
 
 Komunikat na stronie ministerstwa