„Do tej pory dofinansowywaliśmy kilka komercyjnych programów antyplagiatowych. Teraz chcemy dać uczelniom wspólne narzędzie z jedną bazą danych”, powiedziała Maria Orłowska, wiceminister nauki.  
 
Plany ministerstwa zakładają stworzenie uniwersalnej platformy, na której zamieszczane byłyby wszystkie prace licencjackie i magisterskie – ze wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w kraju.
 
Taki system ma znacznie ułatwić wykrywanie plagiatów – po wprowadzeniu pracy do bazy można zbadać jaka jej cześć jest podobna lub zbieżna z innymi pracami umieszczonymi w systemie. Promotor będzie mógł z systemu skorzystać już podczas pisania pracy przez studenta, co pozwoli wykryć nieprawidłowości już na samym początku.
 
Przepisy wprowadzające taki system wejdą w życie wraz ze znowelizowanym Prawem o szkolnictwie wyższym w październiku 2013 roku.