W celu uzyskania takiego urlopu pracownik musi złożyć pisemny wniosek, w którym określi termin wolnego uzgodniony z pracodawcą. Musi się on jednak zgodzić z wnioskiem pracownika.
 
Doktorant jest uprawniony także do zwolnienia z pracy na czas przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej. Podobnie jak powyżej, termin należy uzgodnić z pracodawcą. 
 
Takiego uprawnienia nie mają jednak nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi. 
 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 31 grudnia 2012 r.