Centrum, które ma swoją siedzibę w Gdańsku, rozstrzygnęło konkurs na najlepszą pracę naukową związaną z historią, ideą Solidarności, opozycji wobec komunizmu i dyktatury. W konkursie mogły wziąć udział prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne. 
 
Teraz Centrum przyznało trzy wyróżnienia i jedną nagrodę główną, którą otrzymał Maciej Wiśniewski. Jest on absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego a swoją pracę pisał pod patronatem prof. Adama Makowskiego z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US. 
 
Cały tekst na stronie gazeta.pl