Blisko 30 gmin zmieni od stycznia swoje granice

Samorząd terytorialny

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów 1 stycznia 2019 roku zmienią się granice niektórych gmin i miast. Pięć miejscowości otrzyma status miast.

12.07.2018

WSA: Zaginiony e-mail rodzi dla wójta skutki finansowe

Samorząd terytorialny

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć w każdej formie, w tym również jako zwykły e-mail. Organ administracji publicznej musi zatem tak skonfigurować swoją pocztę elektroniczną,...

11.07.2018

Gminy nie zbierają zużytych baterii

Samorząd terytorialny

W większości zbadanych przez NIK gmin za pośrednictwem PSZOK nie zebrano w latach 2015 - I półrocze 2017 ani jednej zużytej baterii i akumulatora. Ich działania sprowadzały się głównie do...

11.07.2018

NIK: Gminy słabo dbają o przyrodę

Samorząd terytorialny

Niektóre gminy nie podejmują żadnych działań, aby zabezpieczyć i właściwie oznakować pomniki przyrody czy zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Lokalnych form ochrony przyrody nie zabezpiecza w...

10.07.2018

Resort środowiska pyta o budynek w Puszczy Noteckiej

Samorząd terytorialny

Ministerstwo zwróciło się o dokumenty dotyczące inwestycji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ) - poinformował rzecznik resortu Aleksander Brzózka. Budynek ma liczyć 14...

10.07.2018

Miasta nie powinny się rozlewać

Samorząd terytorialny

Zamiast dążyć do zwartej zabudowy, będziemy mieć efekt „rozlewania się” miast – mówi Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

05.07.2018

Gminy różnie rozumieją zakres porozumienia z KBW

Samorząd terytorialny

Podpisane przez gminy porozumienia napływają do delegatur Krajowego Biura Wyborczego. Jak mówi jego szefowa, Magdalena Pietrzak, nie mogą dotyczyć ustalenia „wzajemnych praw i obowiązków wynikających...

05.07.2018

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o odpadach

Samorząd terytorialny

Nowelizacja wprowadza ograniczenie magazynowania odpadów z 3 lat do roku, obowiązek wizyjnego systemu kontroli, „wilczy bilet” dla skazanych przeciwko środowisku, własność terenu oraz tzw. recydywę.

05.07.2018

Wypowiedzenie zmieniające nie dla starosty

Samorząd terytorialny

Do pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania nie ma zastosowania wypowiedzenie zmieniające - odpowiada na pytanie ekspert.

03.07.2018

Tereny wiejskie są zagrożone aneksją terytorialną

Samorząd terytorialny

Zmiany granic gmin dokonywane z pobudek ekonomicznych destabilizują budżety gmin dotkniętych redukcjami terytorialnymi. Zagrożone anektowaniem są szczególnie tereny wiejskie, które mają uporządkowaną...

03.07.2018

Kiedy wójt zatrudnia kochankę

Samorząd terytorialny

Ograniczenie liczby kadencji rozbije trochę lokalne grupy. Jeśli ktoś jest 30 lat, to nikt go już nie kontroluje, również gdy zatrudnia rodzinę lub znajomych – uważa Krzysztof Korzempa,...

02.07.2018

Dobry start wójt może wyznaczyć szkołę

Samorząd terytorialny

Pracownik OPS realizujący zadania rządowego programu „Dobry start” powinien posiadać upoważnienie wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Nowym rozwiązaniem jest możliwość dodatkowego...

02.07.2018