Recenzja książki

Samorząd terytorialny

Recenzja Komentarza do ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych autorstwa Marka Grskiego i Karoliny Rynkiewicz (Wolters Kluwer 2009, stron 233)

21.04.2009

Czy „dodatek” to też „zasiłek”?

Samorząd terytorialny

Czy dodatek to też zasiłek? Takie pytanie pojawia się w kontekście ustalania prawa do dodatku mieszkaniowego. Źrdło wątpliwości stanowi przepis art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ktry...

17.04.2009

Nagroda jubileuszowa

Samorząd terytorialny

Czy w gminnej jednostce budżetowej do nagrody jubileuszowej zalicza się okres zatrudnienia zakończony zwolnieniem dyscyplinarnym lub porzuceniem pracy?

17.04.2009

Spółki wodne

Samorząd terytorialny

Czy na jednym terenie mogą funkcjonować dwie spłki wodne?

16.04.2009

Oświadczenie majątkowe kierownika usc

Samorząd terytorialny

Czy kierownik urzędu stanu cywilnego ma obowiązek składania oświadczeń majątkowych z racji wydawania decyzji administracyjnych z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawy o zmianie imienia i...

15.04.2009

Konkurs na stanowisko kierownicze

Samorząd terytorialny

Czy od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje konkurs na stanowisko kierownicze urzędnicze w jednostce samorządu terytorialnego - głwnego księgowego w ośrodku pomocy społecznej?

14.04.2009

Gmina spodkobiercą

Samorząd terytorialny

Jednym z dochodw gminy, o ktrych traktuje ustawa o samorządzie gminnym, są spadki. Spadki mogą być też dochodami powiatw oraz wojewdztwa.

08.04.2009

Przekazanie nieruchomości

Samorząd terytorialny

Gmina posiada w swoich księgach rachunkowych nieruchomość, w ktrej znajduje się kino. W jaki sposb, gmina powinna przekazać miejskiemu domowi kultury nieruchomość?

07.04.2009

Siłownie wiatrowe

Samorząd terytorialny

Polski system prawa nie zna definicji legalnej siłowni wiatrowej czy elektrowni wiatrowej. Znaczenie tych pojęć może być w konsekwencji odczytywanie za pomocą definicji odnawialnych źrdeł energii...

06.04.2009

Wojewoda i administracja rządowa w województwie

Samorząd terytorialny

1 kwietnia 2009 r. weszła w życie nowa ustawa regulująca organizację terenowych organw administracji rządowej. Niektre jej przepisy odnoszą się także do jednostek samorządu terytorialnego.

01.04.2009

Służba przygotowawcza

Samorząd terytorialny

Z jakiego przepisu można wywieść, czy dla pracownika zatrudnionego w urzędzie gminy na podstawie umowy na zastępstwo, ktry podejmuje po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, organizuje się...

27.03.2009