Trzeba zabezpieczyć środki w JST na wdrożenie RODO

Samorząd terytorialny

Można wyznaczyć jednego IOD na kilka jednostek samorządowych - mówi ekspertka. Podkreśla, że środki na wdrożenie RODO zapewnić trzeba nie tylko w starostwach czy urzędach gmin, ale także szkołach,...

20.02.2018

Obowiązuje nowa ustawa o ochronie praw lokatorów

Samorząd terytorialny

Wsparcie z zewnątrz pozwoli na realizację wyroków i odciąży budżet miasta od wypłacania odszkodowań za niewskazanie mieszkań socjalnych mówi Łukasz Czech z łomżyńskiego magistratu.

16.02.2018

CBOS: zdaniem wyborców wybory samorządowe są najważniejsze

Samorząd terytorialny

Polacy deklarują gotowość uczestniczenia w wyborach samorządowych. Swój udział jako pewny określiło 79 proc. badanych, 12 proc. jeszcze nie wiedziało, a 8 proc. zadeklarowało, że na pewno nie weźmie...

16.02.2018
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski