Sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego

Samorząd terytorialny

Komitetom wyborczym pozostało niewiele czasu do złożenia sprawozdania z finansowania kampanii wyborczej do organw samorządu terytorialnego. Termin dla komitetw, ktrych kandydaci nie brali udziału w...

03.02.2011

Błąd w obliczeniu ceny a omyłka rachunkowa

Samorząd terytorialny

Przez błąd w obliczeniu ceny, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 Prawa zamwień publicznych w związku z art. 84 k.c., należy rozumieć błąd w oświadczeniu woli, a zatem taki sposb obliczenia ceny, ktry...

02.02.2011

Nową gminę stworzy pełnomocnik

Samorząd terytorialny

Powoływanie przez Prezesa Rady Ministrw pełnomocnika do spraw tworzenia nowej gminy przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektrych innych ustaw przygotowywany w...

02.02.2011

Opublikowano Kodeks wyborczy

Samorząd terytorialny

W Dzienniku Ustaw RP nr 21 opublikowano ustawę Kodeks wyborczy wraz z przepisami wprowadzającymi. Tym samym wybory parlamentarne w 2011 r. odbędą się już na podstawie nowych przepisów.

01.02.2011

Jak będzie działał Rejestr

Samorząd terytorialny

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodw Osobistych.

31.01.2011