ŻYCZENIA NOWOROCZNE

Samorząd terytorialny

Zanim nastanie czas sylwestrowej zabawy i otwierania szampanw, Redakcja Serwisu Samorządowego WKP pragnie złożyć Czytelnikom najserdeczniejsze życzenia noworoczne!

31.12.2010

Wyrok NSA z dnia 3 grudnia 2008 r., sygn. akt II OSK 1458/08

Samorząd terytorialny

Powierzenie określonych kompetencji do wykonywania oznacza dekoncentrację kompetencji. Wjt może jej dokonać w zakresie swojej właściwości w regulaminie organizacyjnym, w zakresie czynności lub...

31.12.2010

Drobne zmiany w Nomenklaturze

Samorząd terytorialny

W wyniku utworzenia nowych gmin i zmiany statusu niektrych dotychczasowych konieczne jest wprowadzenie zmian do Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celw Statystycznych.

31.12.2010

Podział części oświatowej subwencji już pewny

Samorząd terytorialny

Opublikowano rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji oglnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011. Wejdzie ono w życie 1 stycznia 2011 r.

30.12.2010

Będą nowe obwodnice we wschodniej Polsce

Samorząd terytorialny

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 27 grudnia 2010 r. podpisane zostały umowy na realizację projektw pn. Budowa obwodnicy m. Frampol w ciągu DK nr 74 Janw Lubelski granica...

30.12.2010

Odpowiedź nadzoru budowlanego

Samorząd terytorialny

Czy organ nadzoru budowlanego ma obowiązek odpowiedzieć na wystąpienie Senatora Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego sprawy samowoli budowlanej, w ktrej Senator jako osoba indywidualna nie jest...

30.12.2010

Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych

Samorząd terytorialny

Od nowego roku do celw sprawozdawczości statystycznej i w ewidencji księgowej środkw trwałych służyć będzie nowa Klasyfikacja Środkw Trwałych (KŚT).

30.12.2010

Nowe rozporządzenia dotyczące ewidencjonowania odpadów

Samorząd terytorialny

Zmienione wzory formularzy związanych z gospodarką odpadami mają uczynić ją bardziej przejrzystą i łatwiejszą w kontrolowaniu. Stosowne rozporządzenia wejdą w życie z początkiem nowego roku.

30.12.2010

Nowe podejście do zamówień publicznych

Samorząd terytorialny

Projekt - Nowe podejście do zamwień publicznych, ktry ma ułatwić zamawiającym i wykonawcom odpowiednie stosowanie przepisw dotyczących zamwień publicznych, jest realizowany w partnerstwie Polskiej...

30.12.2010