Kraków ustalił stawki opłat za wywóz śmieci

Samorząd terytorialny

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych w Krakowie za odbiór posegregowanych odpadów zapłacą średnio 12 zł od osoby miesięcznie. Dla tych, którzy śmieci nie będą segregować, stawki będą o 50 proc....

14.03.2013

Warmińsko-mazurskie bez dużych farm wiatrowych

Samorząd terytorialny

Zarówno samorząd województwa warmińsko-mazurskiego jak i organizacje ekologiczne zgadzają się, że budowanie dużych farm wiatrowych może bezpowrotnie zniszczyć krajobraz kulturowy regionu - tak uznały...

13.03.2013

Sześciu sędziów TK: gminom odmówiono prawa do sądu

Samorząd terytorialny

Prof. Andrzej Rzepliński, prof. Stanisław Bierant, prof. Leon Kieres, prof. Piotr Tuleja, prof. Andrzej Wróbel oraz prof. Zbigniew Cieślak złożyli zdania odrębne do wyroku TK w sprawie udziału...

13.03.2013

Park krajobrazowy nie zwalnia z podatku

Samorząd terytorialny

Grunty położone poza obszarem parku narodowego, czy rezerwatu przyrody nie mogą być objęte zwolnieniem z podatku od nieruchomości. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 13 lutego 2013 r.

13.03.2013

Nie zapomnij o raportach odpadowych

Samorząd terytorialny

Zbliżają się terminy składania sprawozdań, wynikających z przepisów dotyczących gospodarki odpadami za 2012 r. Ministerstwo Środowiska przypomina, kto i jakie dane powinien złożyć w pierwszym...

13.03.2013

Ludowcy chcą wycofania tzw. żywności śmieciowej ze szkół

Samorząd terytorialny

Do wycofania tzw. żywności śmieciowej ze szkół przekonywało we wtorek PSL. Zdaniem ludowców Polska powinna naśladować Nowy Jork, którego burmistrz chce ograniczyć liczbę osób otyłych przez zakaz...

13.03.2013

Jaki powinien być status prawny sekretarza?

Samorząd terytorialny

Samorządowe akty prawne nie regulują statusu sekretarza gminy. Dyskusja nad statusem i zadaniami jakie powinien realizować sekretarz, to de facto, dyskusja nad modelem administracji samorządowej.

13.03.2013
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski