Czy instrukcja kancelaryjna dotyczy szkół?

Samorząd terytorialny

Czy nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu...

07.03.2011

Wyrok NSA z dnia 27 kwietnia 2010 r., sygn. akt II OSK 628/09

Samorząd terytorialny

Jeżeli nie występuje związek rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy przez właściwy organ w związku z rozpoznaniem i rozstrzygnięciem innego organu administracji publicznej to w sprawie nie występuje...

28.02.2011